5.02.2012

Suite


Sa dili pa ta mangatulog sa kwarto,
buot ko makasulod usab sa imong pwesto
nga gibistihan sa kangitngit.

Sundon nako balik ang sangpit
sa gahunghong nga kanaway,
aron dili ko masaag og suroy

sa mga likoan paingon
sa bugtong dapit nga angay
matawag puluy-anan.

Ug pag-andam na daan
inig-abot ko sa bakanan.
Pagpansak nako ning yabi

sa pultahan, puwason nako
ning kurbata. Unya mosutoy ko
nganha sa imong pwesto—

sa dapit nga gibistahan sa kangitngit,
dira ra ang buot kong ulian.


-OTENCIO B. MAUTGANAN JR.
Cagayan de Oro