7.05.2011

usa ka gabii


bisan tuod gibanigan og panganod
ang kagabhion, maaninag gihapon
ang luspad nga pahiyom sa bulan

--GRATIAN PAUL TIDOR
Dakbayan sa Dipolog

7.03.2011

ang balak nga gikan sa bobot


ug moingon kag
i love you
ayaw apelyidohig
so much
ayaw pakapinig
forever
wa nay singsing ang bobot ron
ug taympa,
wa na gani bobot sa tindahan.

--ION MAE VILLAR
Dakbayan sa Sugbo

7.01.2011

bitin


taliwala sa kurikuri sa butag bungol nga nag-agi-agi
didto sa carbon kalma nga miplastar sa debateryang ampli
ang alalay sa anawnser, mipahipi mikidhat
sa anawnser nga may giugom nga liboan ka
epeks sa sintisayser

dayon sa hinay miwakli sa minaomaong kardbord nga takoban
nga may drowing ni son goku ug sa namakyu nga san pedro
dayon sa hinay mipahiluna sa dangog nga ikog gikan sa kaban
piyong nga mihangad sa langit nga daw nanglimugmog
o nag-ugom og liturhiya
ang simod sa hangin miumod, nagkibotkibot daw ang simod
nagtigom og enerhiya

mipabuhagay og pipila ka pulong sa pangyamyam

nanawag sa katawhan, nag-awhag sa kulbahinam:

ania! moihap kog katulo, susiha ninyo!
bitin nga gikan pa sa bukirang bahin sa karagala
(nga sa wa pa kini mangluno nakit-an
nga nagtangag og himungaan nga gikan
nanglumlom sa iyang itlog)

ania! moihap kog katulo, ug duol kamo!
tapok-i ayaw kahadloki ang buhing korbata
(kay kining tang-ang halas nga mas mangtas pas ihas
dyutayng syomoy lupig pay sonoy gikamalo)

ania! moihap kog ikatulo, iandam na ang inyong mga lata
sudlanan sa lana nga haplas pampagana sa kama

ala una!
(tooogsh!)
alas dos!
(tooogsh! tooogsh!)
alas tres!
(tooogsh! toogsh! togsh!)

apan sa di pa nato ipagawas ang bitin aduna kami itunol nga sobre
kon mahimo ayaw usa kini susiha sa balay ra abrihi
adunay numero kami nga gilakip, kon motuo mog swerte hala pustai
gamayng hinabang lang kini ang among gipangayo tabang pinansyal
pang-abag sa nindot nga katuyoan ug maayong kabubut-ong pangmedikal
ania pod kami tambal sa hubaghubag ug ang kahibungan tawas tapol
pangwagtang sa ngil-ad nga baho panghinol sa gustong mosyapol

--MARQUIS DE KINTOLIMBO
Moryomoryo, Cebu