12.30.2012

saksi siya sa akong pag-inusara


kamingaw sa payag
samtang ako nag-inusara
apuro sa espeho
dili gyod mahimutang

ang haguros sa hangin
ang hinungdan sa pagdahunog ning
akong mga dunggan.
dia pay init sa adlaw
hastang pagkasakita.

ug sa dihang namatikdan ko,
hilom ang palibot.
way bisan usa ang naggimok-gimok
ni ngit-ngit na ang palibot.
daghan nag galupad-lupad nga mga aninipot.

hilom..

milakaw ako..

wa ko damha,ang akong nakita
sa dihang mikalit ug patigbabaw
sa akong duha ka mga mata.
ang babaye nga pwerteng pagkagwapaha.

ako midagan. padu'ng sa akong higdaanan
hulbot ning mga kabtangan
ug misuwat "saksi siya sa akong pag inusara"


-RHONEL S. ALBIOS
Bakilid, Mandaue Ciy

12.19.2012

eccentric demigods: luoran pikon igihan abubhoan dalingmahiubos


Among tribo gamay ug diyutay ra
Hinagpat sa himiliang Bathala
Magguwantes ug mag-antipara ka
Una ihiklin isalikway hukngayon
Bitayon ang gitukawang dagangpulong


-melquiadito maambong allego, md
palm harbor, florida, usa

12.14.2012

dhimmitude


jihad
        gakuyanap
                taptap
                        taasbuhis
                                bahis
                                        nagahulga
                                                sharia?


-MELANEE SONRISA DESQUITADO ALLEGO
Quezon City, Pilipinas

12.11.2012

layo ra sa tinai


Nagpunayg sakit ang buko-buko
Nagpamatuod nga edaran, daw lolo
Sa kinatibuk-ang lawas, sa pinakagamayng tudlo
Kahimtang nga ipahospital na apan kini

Layo ras tinai.

Ubo nga sa matag-unya gibati
Kagalkal imong masinati
Nagsakit na ang dughan sa kagahi

Layo ras tinai.

Nagbalik-balik nga hilanat
Maglisod na sa pagligwat
Pagkuha sa temperatura
Niabot nag kuwarenta
Nagkurog nas katugnaw
Mga mata, nagliraw-laraw
Ayaw hulata, kinabuhi mabugti

Layo ras tinai.

Halos mabuak ang ulo sa diyutayng taligsik
Imnag biogesic
Apan labad magsigeg balik-balik
Pagdaginot sa salapi
Permeng ipasulabi

Layo ras tinai.

Ang lawas intawon ampingi
Kinahanglan hatagan kinig bili
Mireklamo na si tinai
Ayaw siya pasumanginli
Kay bisan siya halayo lang
Sa kataposan ikaw unya magkabuang-buang.


-RANULFO L. VISAYA JR.
Mandaue City, Cebu

12.07.2012

extracurricular extramarital aktibidadis: mga magbabalakpolitiko


Uyon ako ni T.S. Eliot.
Kitang mga magbabalak politiko sab gusto natog dili. Kon adunay psycho
manglugtab og liog o mamunggot og ulo motan-aw ba lang kita nga waykibo?
Pasagdan ba lang nato ang krimen nga mopuril sa atong waypagpakabana?
Magbalewala lang? Sa suwab sa lantip dagang ibakyaw ta ang pagpakgang
pagsaway pagdumili ug panghimaraut. Ituldok igambalay ang kapanalipdan
kasulbaran. Sa kamara baha sa tanlag magpasulabi ang katarong kamatinud-anon
kait-ong manggagahas. Walay mangurakot sa kongresong gituboy gihagpat
sa bihilanteng katawhan. Kita ang kritiko magbalantay koresponsal
manunugid maghuhukom kaamgid nilang kanhiayng politikomagbabalak Dr. Jose Rizal
Presidente Carlos Garcia Konsul Pablo Neruda Kontrobersiyal Expat Ezra Pound.
Dispuwes mga alalay hinanib ungoliterati
hain mang mangaklas liberalmedya balakpolitika?
Uyon ako ni T.S. Eliot.

-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, JR., MD
Palm Harbor, Florida, USA

12.04.2012

ang mga banhaang amang


Sa kan-anan sa Gaisano
Pagsugod hilom pa kaayo
Sa dihang panagkukabildohay mibuwelo
Miandar usab ang kasaba--
Sa mga amang nagpahaba.

Walay migawas nga mga pulong
Sa ilang mga baba
Apan pwerteng banhaa
Sa ubang tawo, kasaba nagpahilaba.

Morag mga langgam
Nga nanaglumbaanay sa paglamlam
Sa pag-ilog sa ilang mga pagkaon
Daw chicharon nagsaba sa kagumkom.

Morag nga Koryanong nangagi
Dili masabtan ang mga gipanulti
Nanagsinyas sa mga kamot
Inubanan sa mga sinyas, hala bulhot.

Lahi man sila, ayaw nag pagbagutbot
Nagkinahanglan nalang silag pagsabot
Sila atong mga igsoon
Nga gihikawan sa mga tingog bulawanon.

Apan maayo pa sila kay
Dili nila madungog ang mga
Pamalikas sa mga tampalasan
Ang mga sakit nga pulong
Ug pagbiay-biay sa uban.

Maayo pa sila, bulahan
Ang mga banhaang amang
O, sila ang mga gihikawan sa tingog
Apan dili angayang hiwakan sa pagsabot.


-RANULFO L. VISAYA JR.
Mandaue City, Cebu