12.19.2012

eccentric demigods: luoran pikon igihan abubhoan dalingmahiubos


Among tribo gamay ug diyutay ra
Hinagpat sa himiliang Bathala
Magguwantes ug mag-antipara ka
Una ihiklin isalikway hukngayon
Bitayon ang gitukawang dagangpulong


-melquiadito maambong allego, md
palm harbor, florida, usa