11.25.2012

pangaliyang pasalamathatag*


Oh, Ginoo, kanus-a aduna akoy kan-on,
tabangi ako paghinumdom sa mga gigutom.
Kanus-a aduna akoy buhat, ayudahi ako
paghinumdom sa mga way trabaho.
Kanus-a ako adunay dagaang panimalay,
tabangi ako paghinumdom sa mga way pinuy-anan.
Kanus-a wala akoy gibating kasakit,
dayongi ako pagsagakay sa mga nag-antos,
Ug nagahinumdom, tabangi ako
paglumpag ug pagpanghimakak sa akong katagbawan
ug kutawa ang akong pagkamabination.
Himoa akong moasikaso mosinati sa tumang
pagtabang pinaagi sa pulong ug buhat
niadtong gabakho ug gatuaw
kadtong atong gibalewala.

*Hubad sa "A Thanksgiving Prayer" ni Samuel F. Pugh.


-MELANEE SONRISA DESQUITADO ALLEGO
Quezon City, Pilipinas

11.22.2012

anomaliya sa kapanahonan: (same-sex marriage)


kon mao adunay nabalingag nga typographical error o
addendum sa bibliya kaniadto lalaki ug babaye ra
karon puwede nang bayot ug bakla o tomboy ug lakin-on
dili na kinahanglang mamalaye ug mohatag og bugay
wala nay maninoy ug maninay wala nay kostumbre o
ritwal nga trahe de boda belo cord ug dagkot kandila
gimino nayabag na kitang tanan unsa kaha no por diyos
por santo kon magpakasal upod ang madre ug pari?
mag-inunongay magminatay ta sa giatayng taytayan
sa nagtuwad gibaliw nalisoang katilingban


-melquiadito maambong allego, md
palm harbor, florida, usa

11.20.2012

sulod sa rural transit


Gisukod
sa kada malabyan nakong poste
ang gilay-on natong

duha. Buot kong hunahunaon
nga ang padulngan ining
gisakyan kong bus
mao ang terminal nga akong

gigikanan diin imo kong
tagboon.

Apan nagkatulin ang dagan
sa Rural ug nagkadaghan
ang daw way kataposan
nga linya sa mga poste.

Ug sa kada lingi nako
sa bentana, akong makita
ang akong hulagway
nga milakra diha sa bildo,
gilatayan sa salibo.


-GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dakbayan sa Dipolog

11.18.2012

ang manok nga walay balhibo


Si Nonoy nanaghoy
Samtang nagbugha og kahoy.
Si Inday nagkiay-kiay
Samtang nanghayhay.

Si Kuya mitugway
Sa kanding sa Talisay.
Si Dodong mitiyabaw
Kay adunay langaw ang sabaw.

Ug ang manok nga walay balhibo
Gigukod og sundang ni Lolo.


-CD BORDEN
Dakbayan sa Sugbo

11.16.2012

putli


Ang paghigugma ko kanimo
Puti sama sa chlorine
Sa matag matang sa kinabuhi
sa mga kalipay nga nasinati
Ikaw ang labing gihandom.

Sa kasakit ug kalipay
Ug sa tanan nga pagbudlay
Ikaw ang gipangayong ganti
nga mopuyo sa akong kinabuhi
bisan sa tanang mga kadaogag kapildehan
Nga akong nasinati
Hangtod niining orasa.

Ikaw lang, o, Pinangga ko!
Ang bugtong bitin
Nagpaak sa akong kasingkasing.
Ayaw katingala kon batakan og sobra
Kay ang paghigugma ko diha kanimo
putli.


-RHONEL S. ALBIOS
Bakilid,Mandaue City

11.14.2012

balakisaw: ang kabit sa heneral


Tutoki ang mas presko seksi patsada
ga-jogging sa dalandalan diyandi sa tagboanang
brothel sa panghigayong kahilayan

Samtang didto sa lawak-katulganan
ang naandang kadulog migakos sa kasikbit unlang
nangabit og lumping latagawang mga medalya


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA

11.12.2012

sa panahon sa kahilom


Sa panahon sa kahilom nakauban ko ikaw;
nakita ko ang imong way paglubad nga pag-uban kanako
diha sa mga bato, sa mga kahoy ug bagon, mga sagbot ug kugon;
nakita ko ikaw nga nagnunot kanako hangtod niining
tumoy sa Mga Isla nga ni makausa wala palandonga
nga mataak ug mapuy-an ko.

Sa panahon sa kahilom, ikaw nabati ko
diha sa hapuhap sa maigang hangin, diha sa kainit
sa adlaw, sa landong sa mga kahoy, sa tingog sa
kalanggaman, sa mga hadyong sa langaw, sa buyog,
sa mga putling hunghong sa gagmayng mananap.
Nabati ko ang imong pag-amoma, gikan pa sa
Akong gamayng dapit nga namat-an, gikan pa sa
oras nga akong unang naginhawa ang hangin sa kinabuhi.

Sa panahon sa kahilom inanay kong nabuntog ang kahadlok,
nga sa pagsum-ok ko sa kahumayan ug sa kakahoyan,
mibabag kanako, buot kanakong muhulga ug mopakgang sa
atong panag-uban ug mosugo kanako sa pagsibog.
Sa panahon sa kahilom ania ako nagalingkod
nga luwas sa kahadlok ug kakuyaw
ug karon ania naminaw sa imong balaang hagawhaw.

Sa panahon sa kahilom nabati ko ikaw
nga nag-ingon, “Kahadlok ayaw!”
Sama ako kang Maria ug kang Jose
nga nakadungog sa maong mga pulong, “Kahadlok ayaw!”
Kahadlok ayaw sa ugma nga way kaseguroan,
sa ugma nga kon maabot man o dili
way kalabotan sa akong karon.
Kahadlok ayaw sa mga kahuyang, mga kaibog
ug gusto nga kanako buot moangkon ug mohari.
Kahadlok ayaw sa kagahapon nga buot kong isalikway
apan ania nahimong kabahin kanako.

Sa panahon sa kahilom nadungog ko
ang Manunubos nga nagtuaw sa bungtod,
“Bulahan ang mga kabos kay ilaha ang gingharian sa Dios!”
Sa panahon sa kahilom nabati ko ang akong kabulahanan,
Sa akong kakabos nasabtan ko ang kakabos sa uban.

(Marso 20, 2001: Sta. Ana, Cagayan Valley)


-JON SAGUBAN
Dakbayan sa Iligan

11.10.2012

usa niana ka hapon sa bungotong intramuros


didto kilbit sa kanhing karaang simbahan naghimamat ang mga diwarte:
agosto 22, 2012 alas singko sa hapon miyerkoles sigun sa dibuho
ni june lofamia sa pahina sa 110 ka tuig manila bulletin
didto sa kapeterya giusap gihigop mga pancit simile metapor linahog kape
ang taksing nagpadayugdog sa roxas blvd ug macapagal avenue nanabwag
og mga vers libre sa gatandayng manila bay
didto si omar khalid dragon literating sigbin serpente
sa damag umpil magbabalaklaurel
didto si daklit dalikyatduaw higalangyaw ommar bathalasad allah
sinabak musa maria thelma


-melquiadito maambong allego, md
palm harbor, florida, usa

11.08.2012

ang hulagway sa pinintal ni propesor villacin


Dili hayag ang imong panagway
Walay baba, mata, dungan ug buhok
Morag wala usab kay sapot diay

Apan maklaro ko nga usa ka ka babaye
Babaye nga walay bukton ug kamot
Ug nganong nagkulang ka man?
Ug nganong ikaw usa ka katingalahan?

Kon kinsa ka, wala ko masayod
Ikaw mahimong usa ka dalaga gyod
Dalaga nga gusto mahibaloan
Ang naglimin nga misteryo
Mahimo usab ikaw nga inahan
Inahan nga sa dughan
Nag-amping sa iyang anak nga bulahan.

Kinsa ba gyod kaha ka?
Nagsakit na ang ulo daw mabuak, ibayaw
Sa paghuna-huna dili tiaw.

Aduna ka man tingali personalidad
Luyo sa imong misteryosong panagway
Palihog, pagpaila na…
Maluoy ka niining galamhang
Uhaw sa kamatuoran.

Kay kon ugaling
Kanako magmakuli sa pagpaila
Ug sa akong damgo magpabilin
Suknaon ko na lang
Si Propesor Villacin.


-RANULFO VISAYA JR.
Maguikay, Dakbayan sa Mandaue

11.07.2012

balakisaw: nobyembre 6, 2012: mormon batok moron


Si bokadero
Nataptan og romneysia
Daog pildero?

Hain nang saad
Adiyos teleprompter
Unsay i-forward?


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA

11.06.2012

daman


Gipugos ko akong mga mata--

Piyong...
                        apan kutoy!
         Piyong...
                                  apan kutoy!
                   Piyong...
                                          apan kutoy!

                              Piyong...
                              Piyong...
                              Piyong...

Usa ka daman mipukaw sa banagbanag,
Ay, kaguol sa kaldero sulod sa akong tiyan.


-JON SAGUBAN
Dakbayan sa Iligan

11.04.2012

udtong tutokang kainit
sa udtong tutok
wa kalusot
sa labong nga kadahonan
sa karaang acacia.


-GRATIAN PAUL TIDOR
Dakbayan sa Dipolog

11.02.2012

road rage: ang pagmaneho mo nagtug-an*


paghaguros ug pagcut-off mo sa akong mercedes nasiklapan
ko ang nagkayamukat nga kalagot kasamok kaluog kawaybatasan
ug kahugaw sa inyong panimalay samtang nagtubo ka
kayha walay alampoanan patakaran sa ginikanang nagpasibaya
dili ako matingala nga sa umaabot magtingkagol ka sa
atoblawak ug magmaneho lingkod sa silya elektrika
o di ba maghaguros ug macut-off gininhawa mo human sa
pentothal pavulon potassium chloride lethal injection!

*The way you drive reflects your upbringing and personality
and predicts your destiny---- Anonymous-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA