11.20.2012

sulod sa rural transit


Gisukod
sa kada malabyan nakong poste
ang gilay-on natong

duha. Buot kong hunahunaon
nga ang padulngan ining
gisakyan kong bus
mao ang terminal nga akong

gigikanan diin imo kong
tagboon.

Apan nagkatulin ang dagan
sa Rural ug nagkadaghan
ang daw way kataposan
nga linya sa mga poste.

Ug sa kada lingi nako
sa bentana, akong makita
ang akong hulagway
nga milakra diha sa bildo,
gilatayan sa salibo.


-GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dakbayan sa Dipolog