11.25.2012

pangaliyang pasalamathatag*


Oh, Ginoo, kanus-a aduna akoy kan-on,
tabangi ako paghinumdom sa mga gigutom.
Kanus-a aduna akoy buhat, ayudahi ako
paghinumdom sa mga way trabaho.
Kanus-a ako adunay dagaang panimalay,
tabangi ako paghinumdom sa mga way pinuy-anan.
Kanus-a wala akoy gibating kasakit,
dayongi ako pagsagakay sa mga nag-antos,
Ug nagahinumdom, tabangi ako
paglumpag ug pagpanghimakak sa akong katagbawan
ug kutawa ang akong pagkamabination.
Himoa akong moasikaso mosinati sa tumang
pagtabang pinaagi sa pulong ug buhat
niadtong gabakho ug gatuaw
kadtong atong gibalewala.

*Hubad sa "A Thanksgiving Prayer" ni Samuel F. Pugh.


-MELANEE SONRISA DESQUITADO ALLEGO
Quezon City, Pilipinas