12.30.2012

saksi siya sa akong pag-inusara


kamingaw sa payag
samtang ako nag-inusara
apuro sa espeho
dili gyod mahimutang

ang haguros sa hangin
ang hinungdan sa pagdahunog ning
akong mga dunggan.
dia pay init sa adlaw
hastang pagkasakita.

ug sa dihang namatikdan ko,
hilom ang palibot.
way bisan usa ang naggimok-gimok
ni ngit-ngit na ang palibot.
daghan nag galupad-lupad nga mga aninipot.

hilom..

milakaw ako..

wa ko damha,ang akong nakita
sa dihang mikalit ug patigbabaw
sa akong duha ka mga mata.
ang babaye nga pwerteng pagkagwapaha.

ako midagan. padu'ng sa akong higdaanan
hulbot ning mga kabtangan
ug misuwat "saksi siya sa akong pag inusara"


-RHONEL S. ALBIOS
Bakilid, Mandaue Ciy

12.19.2012

eccentric demigods: luoran pikon igihan abubhoan dalingmahiubos


Among tribo gamay ug diyutay ra
Hinagpat sa himiliang Bathala
Magguwantes ug mag-antipara ka
Una ihiklin isalikway hukngayon
Bitayon ang gitukawang dagangpulong


-melquiadito maambong allego, md
palm harbor, florida, usa

12.14.2012

dhimmitude


jihad
        gakuyanap
                taptap
                        taasbuhis
                                bahis
                                        nagahulga
                                                sharia?


-MELANEE SONRISA DESQUITADO ALLEGO
Quezon City, Pilipinas

12.11.2012

layo ra sa tinai


Nagpunayg sakit ang buko-buko
Nagpamatuod nga edaran, daw lolo
Sa kinatibuk-ang lawas, sa pinakagamayng tudlo
Kahimtang nga ipahospital na apan kini

Layo ras tinai.

Ubo nga sa matag-unya gibati
Kagalkal imong masinati
Nagsakit na ang dughan sa kagahi

Layo ras tinai.

Nagbalik-balik nga hilanat
Maglisod na sa pagligwat
Pagkuha sa temperatura
Niabot nag kuwarenta
Nagkurog nas katugnaw
Mga mata, nagliraw-laraw
Ayaw hulata, kinabuhi mabugti

Layo ras tinai.

Halos mabuak ang ulo sa diyutayng taligsik
Imnag biogesic
Apan labad magsigeg balik-balik
Pagdaginot sa salapi
Permeng ipasulabi

Layo ras tinai.

Ang lawas intawon ampingi
Kinahanglan hatagan kinig bili
Mireklamo na si tinai
Ayaw siya pasumanginli
Kay bisan siya halayo lang
Sa kataposan ikaw unya magkabuang-buang.


-RANULFO L. VISAYA JR.
Mandaue City, Cebu

12.07.2012

extracurricular extramarital aktibidadis: mga magbabalakpolitiko


Uyon ako ni T.S. Eliot.
Kitang mga magbabalak politiko sab gusto natog dili. Kon adunay psycho
manglugtab og liog o mamunggot og ulo motan-aw ba lang kita nga waykibo?
Pasagdan ba lang nato ang krimen nga mopuril sa atong waypagpakabana?
Magbalewala lang? Sa suwab sa lantip dagang ibakyaw ta ang pagpakgang
pagsaway pagdumili ug panghimaraut. Ituldok igambalay ang kapanalipdan
kasulbaran. Sa kamara baha sa tanlag magpasulabi ang katarong kamatinud-anon
kait-ong manggagahas. Walay mangurakot sa kongresong gituboy gihagpat
sa bihilanteng katawhan. Kita ang kritiko magbalantay koresponsal
manunugid maghuhukom kaamgid nilang kanhiayng politikomagbabalak Dr. Jose Rizal
Presidente Carlos Garcia Konsul Pablo Neruda Kontrobersiyal Expat Ezra Pound.
Dispuwes mga alalay hinanib ungoliterati
hain mang mangaklas liberalmedya balakpolitika?
Uyon ako ni T.S. Eliot.

-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, JR., MD
Palm Harbor, Florida, USA

12.04.2012

ang mga banhaang amang


Sa kan-anan sa Gaisano
Pagsugod hilom pa kaayo
Sa dihang panagkukabildohay mibuwelo
Miandar usab ang kasaba--
Sa mga amang nagpahaba.

Walay migawas nga mga pulong
Sa ilang mga baba
Apan pwerteng banhaa
Sa ubang tawo, kasaba nagpahilaba.

Morag mga langgam
Nga nanaglumbaanay sa paglamlam
Sa pag-ilog sa ilang mga pagkaon
Daw chicharon nagsaba sa kagumkom.

Morag nga Koryanong nangagi
Dili masabtan ang mga gipanulti
Nanagsinyas sa mga kamot
Inubanan sa mga sinyas, hala bulhot.

Lahi man sila, ayaw nag pagbagutbot
Nagkinahanglan nalang silag pagsabot
Sila atong mga igsoon
Nga gihikawan sa mga tingog bulawanon.

Apan maayo pa sila kay
Dili nila madungog ang mga
Pamalikas sa mga tampalasan
Ang mga sakit nga pulong
Ug pagbiay-biay sa uban.

Maayo pa sila, bulahan
Ang mga banhaang amang
O, sila ang mga gihikawan sa tingog
Apan dili angayang hiwakan sa pagsabot.


-RANULFO L. VISAYA JR.
Mandaue City, Cebu

11.25.2012

pangaliyang pasalamathatag*


Oh, Ginoo, kanus-a aduna akoy kan-on,
tabangi ako paghinumdom sa mga gigutom.
Kanus-a aduna akoy buhat, ayudahi ako
paghinumdom sa mga way trabaho.
Kanus-a ako adunay dagaang panimalay,
tabangi ako paghinumdom sa mga way pinuy-anan.
Kanus-a wala akoy gibating kasakit,
dayongi ako pagsagakay sa mga nag-antos,
Ug nagahinumdom, tabangi ako
paglumpag ug pagpanghimakak sa akong katagbawan
ug kutawa ang akong pagkamabination.
Himoa akong moasikaso mosinati sa tumang
pagtabang pinaagi sa pulong ug buhat
niadtong gabakho ug gatuaw
kadtong atong gibalewala.

*Hubad sa "A Thanksgiving Prayer" ni Samuel F. Pugh.


-MELANEE SONRISA DESQUITADO ALLEGO
Quezon City, Pilipinas

11.22.2012

anomaliya sa kapanahonan: (same-sex marriage)


kon mao adunay nabalingag nga typographical error o
addendum sa bibliya kaniadto lalaki ug babaye ra
karon puwede nang bayot ug bakla o tomboy ug lakin-on
dili na kinahanglang mamalaye ug mohatag og bugay
wala nay maninoy ug maninay wala nay kostumbre o
ritwal nga trahe de boda belo cord ug dagkot kandila
gimino nayabag na kitang tanan unsa kaha no por diyos
por santo kon magpakasal upod ang madre ug pari?
mag-inunongay magminatay ta sa giatayng taytayan
sa nagtuwad gibaliw nalisoang katilingban


-melquiadito maambong allego, md
palm harbor, florida, usa

11.20.2012

sulod sa rural transit


Gisukod
sa kada malabyan nakong poste
ang gilay-on natong

duha. Buot kong hunahunaon
nga ang padulngan ining
gisakyan kong bus
mao ang terminal nga akong

gigikanan diin imo kong
tagboon.

Apan nagkatulin ang dagan
sa Rural ug nagkadaghan
ang daw way kataposan
nga linya sa mga poste.

Ug sa kada lingi nako
sa bentana, akong makita
ang akong hulagway
nga milakra diha sa bildo,
gilatayan sa salibo.


-GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dakbayan sa Dipolog

11.18.2012

ang manok nga walay balhibo


Si Nonoy nanaghoy
Samtang nagbugha og kahoy.
Si Inday nagkiay-kiay
Samtang nanghayhay.

Si Kuya mitugway
Sa kanding sa Talisay.
Si Dodong mitiyabaw
Kay adunay langaw ang sabaw.

Ug ang manok nga walay balhibo
Gigukod og sundang ni Lolo.


-CD BORDEN
Dakbayan sa Sugbo

11.16.2012

putli


Ang paghigugma ko kanimo
Puti sama sa chlorine
Sa matag matang sa kinabuhi
sa mga kalipay nga nasinati
Ikaw ang labing gihandom.

Sa kasakit ug kalipay
Ug sa tanan nga pagbudlay
Ikaw ang gipangayong ganti
nga mopuyo sa akong kinabuhi
bisan sa tanang mga kadaogag kapildehan
Nga akong nasinati
Hangtod niining orasa.

Ikaw lang, o, Pinangga ko!
Ang bugtong bitin
Nagpaak sa akong kasingkasing.
Ayaw katingala kon batakan og sobra
Kay ang paghigugma ko diha kanimo
putli.


-RHONEL S. ALBIOS
Bakilid,Mandaue City

11.14.2012

balakisaw: ang kabit sa heneral


Tutoki ang mas presko seksi patsada
ga-jogging sa dalandalan diyandi sa tagboanang
brothel sa panghigayong kahilayan

Samtang didto sa lawak-katulganan
ang naandang kadulog migakos sa kasikbit unlang
nangabit og lumping latagawang mga medalya


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA

11.12.2012

sa panahon sa kahilom


Sa panahon sa kahilom nakauban ko ikaw;
nakita ko ang imong way paglubad nga pag-uban kanako
diha sa mga bato, sa mga kahoy ug bagon, mga sagbot ug kugon;
nakita ko ikaw nga nagnunot kanako hangtod niining
tumoy sa Mga Isla nga ni makausa wala palandonga
nga mataak ug mapuy-an ko.

Sa panahon sa kahilom, ikaw nabati ko
diha sa hapuhap sa maigang hangin, diha sa kainit
sa adlaw, sa landong sa mga kahoy, sa tingog sa
kalanggaman, sa mga hadyong sa langaw, sa buyog,
sa mga putling hunghong sa gagmayng mananap.
Nabati ko ang imong pag-amoma, gikan pa sa
Akong gamayng dapit nga namat-an, gikan pa sa
oras nga akong unang naginhawa ang hangin sa kinabuhi.

Sa panahon sa kahilom inanay kong nabuntog ang kahadlok,
nga sa pagsum-ok ko sa kahumayan ug sa kakahoyan,
mibabag kanako, buot kanakong muhulga ug mopakgang sa
atong panag-uban ug mosugo kanako sa pagsibog.
Sa panahon sa kahilom ania ako nagalingkod
nga luwas sa kahadlok ug kakuyaw
ug karon ania naminaw sa imong balaang hagawhaw.

Sa panahon sa kahilom nabati ko ikaw
nga nag-ingon, “Kahadlok ayaw!”
Sama ako kang Maria ug kang Jose
nga nakadungog sa maong mga pulong, “Kahadlok ayaw!”
Kahadlok ayaw sa ugma nga way kaseguroan,
sa ugma nga kon maabot man o dili
way kalabotan sa akong karon.
Kahadlok ayaw sa mga kahuyang, mga kaibog
ug gusto nga kanako buot moangkon ug mohari.
Kahadlok ayaw sa kagahapon nga buot kong isalikway
apan ania nahimong kabahin kanako.

Sa panahon sa kahilom nadungog ko
ang Manunubos nga nagtuaw sa bungtod,
“Bulahan ang mga kabos kay ilaha ang gingharian sa Dios!”
Sa panahon sa kahilom nabati ko ang akong kabulahanan,
Sa akong kakabos nasabtan ko ang kakabos sa uban.

(Marso 20, 2001: Sta. Ana, Cagayan Valley)


-JON SAGUBAN
Dakbayan sa Iligan

11.10.2012

usa niana ka hapon sa bungotong intramuros


didto kilbit sa kanhing karaang simbahan naghimamat ang mga diwarte:
agosto 22, 2012 alas singko sa hapon miyerkoles sigun sa dibuho
ni june lofamia sa pahina sa 110 ka tuig manila bulletin
didto sa kapeterya giusap gihigop mga pancit simile metapor linahog kape
ang taksing nagpadayugdog sa roxas blvd ug macapagal avenue nanabwag
og mga vers libre sa gatandayng manila bay
didto si omar khalid dragon literating sigbin serpente
sa damag umpil magbabalaklaurel
didto si daklit dalikyatduaw higalangyaw ommar bathalasad allah
sinabak musa maria thelma


-melquiadito maambong allego, md
palm harbor, florida, usa

11.08.2012

ang hulagway sa pinintal ni propesor villacin


Dili hayag ang imong panagway
Walay baba, mata, dungan ug buhok
Morag wala usab kay sapot diay

Apan maklaro ko nga usa ka ka babaye
Babaye nga walay bukton ug kamot
Ug nganong nagkulang ka man?
Ug nganong ikaw usa ka katingalahan?

Kon kinsa ka, wala ko masayod
Ikaw mahimong usa ka dalaga gyod
Dalaga nga gusto mahibaloan
Ang naglimin nga misteryo
Mahimo usab ikaw nga inahan
Inahan nga sa dughan
Nag-amping sa iyang anak nga bulahan.

Kinsa ba gyod kaha ka?
Nagsakit na ang ulo daw mabuak, ibayaw
Sa paghuna-huna dili tiaw.

Aduna ka man tingali personalidad
Luyo sa imong misteryosong panagway
Palihog, pagpaila na…
Maluoy ka niining galamhang
Uhaw sa kamatuoran.

Kay kon ugaling
Kanako magmakuli sa pagpaila
Ug sa akong damgo magpabilin
Suknaon ko na lang
Si Propesor Villacin.


-RANULFO VISAYA JR.
Maguikay, Dakbayan sa Mandaue

11.07.2012

balakisaw: nobyembre 6, 2012: mormon batok moron


Si bokadero
Nataptan og romneysia
Daog pildero?

Hain nang saad
Adiyos teleprompter
Unsay i-forward?


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA

11.06.2012

daman


Gipugos ko akong mga mata--

Piyong...
                        apan kutoy!
         Piyong...
                                  apan kutoy!
                   Piyong...
                                          apan kutoy!

                              Piyong...
                              Piyong...
                              Piyong...

Usa ka daman mipukaw sa banagbanag,
Ay, kaguol sa kaldero sulod sa akong tiyan.


-JON SAGUBAN
Dakbayan sa Iligan

11.04.2012

udtong tutokang kainit
sa udtong tutok
wa kalusot
sa labong nga kadahonan
sa karaang acacia.


-GRATIAN PAUL TIDOR
Dakbayan sa Dipolog

11.02.2012

road rage: ang pagmaneho mo nagtug-an*


paghaguros ug pagcut-off mo sa akong mercedes nasiklapan
ko ang nagkayamukat nga kalagot kasamok kaluog kawaybatasan
ug kahugaw sa inyong panimalay samtang nagtubo ka
kayha walay alampoanan patakaran sa ginikanang nagpasibaya
dili ako matingala nga sa umaabot magtingkagol ka sa
atoblawak ug magmaneho lingkod sa silya elektrika
o di ba maghaguros ug macut-off gininhawa mo human sa
pentothal pavulon potassium chloride lethal injection!

*The way you drive reflects your upbringing and personality
and predicts your destiny---- Anonymous-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA

10.31.2012

paminaw sa kadiyot


Gusto kong mobukwas
sa hinayhay sa inyong nataran,
apil na kadtong mga hinayhay 
nga nahulog sa yuta,
imo lang gipasagdan
kay nabulit na sa mansa sa lapok,

Ug kon imong itugot,
pug-an ko na sa akong mga gakos,
simhuton matag sidsid,
memoryahon imong baho,
pil-on kog usab,
hinayon paglatay akong mga kamot
aron dili makum-ot.


-JIN GARCIANO
Dakbayan sa Sugbo

10.29.2012

hamok sa kahiladman


(usa ka pagpamalandong)

Masanag ang kahaponon.
Ang mga panganod sa sidlakan
minunot lamang sa hinayng gimok sa hangin.
Ang isla sa Sugbo nagpabiling malinawong
naghandukaw, daw usa ka binuhat
nga nagsud-ong sa madanihong lumba
sa gagmayng balod sa gamhanang Tanyon.

Ug naglingkod ako,
usa ka kalag, kansang mga mata
napunting sa naghuliyawng kabataan,
nanaggukdanay sa ibabaw
sa maigang kabalasan.
Ug diha sa ilang kadasig ug katiunay,
mitukbil kanako ang kahilom--
kahilom nga inanayng mikuyanap
ngadto sa kinahiladman sa akong pagkaako.

Ug nahimugso ang usa ka pangutana,
“Asa man ang ilang padulngan?
Padayon ang ilang pagdaghan
samtang padayon ang pag-antos ug ang kakabos.
May kahulogan pa ba kaha unya
ang ilang katawa ug pagginhawa
dinhi ning mapintas nga katilingban?
Dinhi ning nagkalaksot nga kalibotan?”

Ug king kalag nga gidala sa balaang kahilom
nahigmata gikan sa iyang paghikatulog
ug akong nakita ang usa ka matang sa kinabuhi
nga gisalohan sa tanan.
Sila ug ako nagkahiusa diha sa kabalaanon
sa matag sulod-gawas sa hangin sa kinabuhi.

May kahulogan diay sa ilang yanong katawa
sama sa kahulogan sa lubok sa akong dughan.

Unya niadtong maong kahaponon
mitindog ako ug milakang
sa pagtuman sa maong balaang sugo--
ang paghatag ug kahulogan sa kinabuhi
segun sa mando sa akong kahiladman.

(Marso 20, 2001: Sta. Ana, Cagayan Valley)


-JON SAGUBAN
Dakbayan sa Iligan

10.27.2012

walay kataposang utlanan


Hunong sa unahan
Wala nay kapaingnan
Mao na ang kataposan
Hayan wala ka nay paingnan
Kataposan.

Lingi og balik, balik sa agianan
Kay ugaling aduna pay laing kaagian
Wala pa mapupos ang tanan
Padayon sa paglakaw ning sigpit nga dalan.

Apan hunahunaa sa makadiyot
Kon sa unahan aduna bay babag
Kon mao ba hinuon kini ang dalan sa
Kalaotan.

Tan-awa sa pagbalik
Adunay pay paagi
Ug padayon
Kini usa lang ka lansis
Aron ikaw dili magpadayon.

Ang utlanan walay kataposan
Anaa lang kanimo
Kung ikaw magpadayon
Ug dili magpahaylo
Sa mga hagit sa kinabuhi.

Padayon sa bugno sa kinabuhi
Walay kataposan ang utlanan.


-RANULFO VISAYA, JR.
Maguikay, Dakbayan sa Mandaue

10.25.2012

balakisaw: simbolismo terorismo


(Septiyembre 11, 2012):
Giguyod gisipitan giakba ang nagkaguhayng lawas
ni Ambassador CHRISTopher Stevens

Sa Benghazi Damascus Istanbul Kabul Yemen
Cairo Karachi ug Bangladesh
ang bandira ni George Washington Abraham Lincoln
John Kennedy ug Ronald Reagan
gilud-an gigisi giyatakyatakan gidaoban
Usa ka panamastamas sa kanhing gamhanang nasod
Usa ka sagpa ug insulto sa huyang nga pamuno

Sa opisina ni JesuCHRISTO Stevens
gakatagkatag ang mga tunokong pahina sa talaadlawan
(Mi Ultimo Adios?):


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA

10.16.2012

nahubsan nga botelya


Hubo ko sa imong atubangan,
Pakatayi ang akong kalawasan
Sa imong mga halok,
Hangtod maabot nimo ang tumoy
diin imong idapat ang imong mga ngabil
Aron paglad-ok sa akong dugos,

Dali na,
Itagay na ko,
Pangkupot ug maayo,

Ug kon ako makabsan,
Maghilawas unya ta sa kinauyokan
Sa atong kahaw-ang,

Pun-a ko,
Imna ning bugnaw kong kalag,
Ug hugton nako pagsirado ang takop
Aron wala na kay kalutsan.


-JIN GARCIANO
Dakbayan sa Sugbo

10.14.2012

panimpalad


Nganong iya mang ibaylo ang kuwatro sentos
nga bugti sa peso nga itaya sa tulo ka numero
sa tres sentos nga segurado?

Dili na unta siya magtagad pa nga maglingkod
magkig-estokada sa bulhot sa aso
gikan sa tinigol nga lumboy,
o ang iyang kalag ug lawas
nakigkarinyo pa sa kainit nga
nagdalit lamang kaniyag hanap nga
kinagilkil sa iyang bolsa.

Apan pila na ba ka bag-ong tuig
ang minglabay?
Patay ang mga dunggan
ug bulhog ang mga kalimutaw
sa mga gituohan niyang maminaw
ug motan-aw. Karon padayon
ang iyang pagsalig sa panimpalad sa
niwang niyang peso.


-JON SAGUBAN
Dakbayan sa Iligan

10.12.2012

mga dominggong bulak sa santo rosario


(kang Omar Khalid nga nakahinumdom ning balak siglo kanhi)

( Gihulat ko ikaw, Maria Thelma, gihulat...
Dinhi sa patyo sa simbahan sa Santo Rosario...)

     Puti pula ug dalag nga plordelis
     Lila ug puti nga klabel
     Mahumot nga asusena ug kamya
     Dalag nga merigol puti nga rosal
     Everlasting nga tabunong dalag

(Pagkadugay ba nimo... pagkadugay...)

     Pula puti ug pink nga african daisy
     Puti ug dalag nga kalatsutsi
     Mahumot nga miraflor
     Dalag nga santan
     Puti nga kamya ug sampaka

( Kayha di ka mosimba... di mokalawat...)

     Puti pula ug salmon nga radyola
     Pula ug puti nga antuwanga
     Mahumot nga gumamela
     Dalag nga kampanilya
     Puti nga asusena pula nga korona espina

(Gipaabot ko ikaw Maria Thelma gipaabot...
Tugdon ning mga Domingong bulak sa Santo Rosario...)


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA

10.10.2012

pagtuman sa order ni dr. ben jabel


Apo: Lolo nganong gakaang-kaang
         ka man maglakaw gakindang?

Lolo: Ingon man gyod akong doktor
         likayan ang mga itlog

Kay taas akong cholesterol!


-NICK LOPEZ, MD
Kissimmee, Florida, USA

10.08.2012

pagpanggaUnta wala na lang malaya
ang lukay sa among nataran
wala untay langkay nga mapunit si papa

kay matag hagsa sa langkay gikan sa lubi
makahinumdom ko sa mga samad
sa akong sampot.


-JIN GARCIANO
Dakbayan sa Sugbo

10.06.2012

#2


balay
puno'g bentana
walay nanambo

-GRATIAN PAUL TIDOR
Dakbayan sa Dipolog

10.04.2012

mga diyosang hingpit pagkalalik lakip ni melanie iglesias


( *Siniloy )

          Kalulot!
          Kalulot!

 Bughawng kalimutaw
 Pasiplat galutaw

          Lamurok!
          Lamurok!

 Kandiisong aping
 Paghalok pag-amping
 Daw tambisong ngabil
 Kadanglog nagtabil

          Kabus-ok!
          Kabus-ok!

 Sa gatupad bungtod
 Dagaang mohangtod
 Kurba bugdong sampot
 Kaibog nagtapot
 Bugan nga mais-is
 Unlan sa katam-is

          Kahamis!
          Kahamis!

 Gipaday-as paa
 Lalim hapuhapa
 Ilakip bitiis
 Dugos mibilikis

          Supsopa!
          Supsopa!

 *SINILOY: Balakporma pinasiugdahan ni DIOS GARCES ALESNA
                 sa 1962.

 (Alang nilang Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Angelina
  Jolie, Taylor Swift, Shamcey Supsup ug Melanie Iglesias nga giisip
   nga labing pinakamatahom nga babaye  sa kalibotan karon.)


 -MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, JR., MD
  Palm Harbor, Florida, USA

10.03.2012

balakisaw: paghigpit ug pagpig-ot sa sayberkagawasan


(alang sa RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 nga magsugod nag implementar karong adlawa)

PAGHIGPIT UG PAGPIG-OT SA SAYBERKAGAWASAN ABER SULAYI KUNO DI BA
MAGKITANG KATAG

     Adunay mga mahilabtanon mapaniirong mga matang nanil-ip gatungtong
sa akong abaga ug bukobuko
samtang gisabonan ko ang mga paa ug dughan ning gilalik nga balak Mga
hanggawng peeping tom sa
kabugangang internet Mga detektib undercover agent private
investigator NBI sa sayberkawanangan
Hinungdang premature king gimugnang Magnum Opus unta Ang kagamhanan
hilabtanon sa gilalang nga
literaturang tagoangkan

     Poreso makig-andohay kita sa sayberkrimeng balaod Kitang mga magdadagang
dili mga hiniktan. Kita ang maniniid manunugid ang tagtipig sa talaadlawan
Mag-unsa ang kalibotan kon wala ta?


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA

10.02.2012

matod sa pari


(sa wali niya
samtang nagtapad ta),

“Hakog kana siyang
lawom ang tingkoy.”

Pagkadali bang milupad
sa imong kamot, mibatog sa
unoron kong tangkugo.
Bisan sa akong pagsagang
gipugos mo pagtuslok
sa imong hintutudlo
ang tingkoy kong hapit na
mapanas ang yukom,
naabunohan sa kolesterol
nga akong natigom.

Pastilan! Ako dayoy imong nakita…
Nganong dili man ang gilawmon
sa imong tingkoy ang una
mong gisukod sa imo mismong tudlo?


-JON SAGUBAN
Dakbayan sa Iligan

balita: supak kita sa cybercrime law!


Ang BALAKISTA nagtuo nga posibleng mawagtangan og ugma ang atong gahom isip mga balakista sa atong panahon kon magpadayon ang Cybercrime Prevention Act of 2012.

Kon magpadayon kini, unsa na man lay porma ug unod sa mga balak sa atong panahon? Hingusganon kitang mosupak ining maong  balaod nga mowagtang sa atong katungod sa pagsibya ug pagsabwag sa atong opinyon, supak o uyon man kini sa gobyerno ug kang bisan kinsa. Ang atong balak salamin sa kamatuoran sa atong katilingban.

Ang atong tingog angay nga madunggan.

Kitang mga BALAKISTA angay nga magbangotan kon dili paminawon ang atong mga yangungo. Kita ang BALAKISTA sa atong panahon, kita ang MATA ug BABA sa unsay tinuod nga hulagway sa atong katilingban karon.

Karong adlawa, Oktubre 2, 2012, dunggon sa Korte Suprema ang mga petisyon labot sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Kon dili paminawon sa Korte Suprema ang TRO nga gipangayo, seguradong mausab ang dagway sa internet sa atong nasod. Sugod ugma, magsugod ang Cyber Martial Law.

Kuyaw nga ugma damlag pugsanon nga pahilomon ang BALAKISTA. Maghuwat pa ba ta nga moabot kining maong panahon?

Isip pagprotesta, inyong mabantayan nga ITOM na ang BALAKISTA karon ug sa mga mosunod nga adlaw. Kon duna moy balak mahitungod ining maong balaod, ato kining ipatik dayon dinhi.

(Ipadala lang sa akongpanaw@gmail.com ug butangig ulohan nga BALAKISTA.)

9.30.2012

*septiyembre


nagaulan sa akong paghitagpilaw
ug sa buntag ang balisbisan nabasa

Nagdamgo ako sa mga kanyonaso
sa dugdog tagaktak sa mga kabayo

sa buntag ang balisbisan gikatapan
ug gakatag mga sanga kadahonan

daw morag human sa ngilngig panggubatan
o dili ba sa kalit unyang pagpanaw

Nahinanok ako sapnay sa berano
Nagdamgo akog nagatuktok nga ulan

sa buntag ang kapatagan lakad basa
ug tingdalagtagak sa mga dahon na


*Hubad sa "September" ni Linda Pastan


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA

9.27.2012

balakisaw: moon river shadow of your smile love story


Ang 84 ka tuig nga bulan natagak nagbitay
sa sapa nga unya nihunong na pagdagayday
sa teyatromusika sa branson missouri

Sa imong pahiyom ang nagtuxedong anino
dili na gyod modibuho sa akong mga damgo
dili na manago sa plakang banagbanag

Ug ang sugilanon sa atong gilaylayng gugma
nailo sa iyang almoneyong sinugdanan:
       : 1927---Septiyembre 26, 2012


-MELANEE SONRISA DESQUITADO ALLEGO
Mall of Asia Complex
Pasay City, Philippines

9.24.2012

ihalad ko sa mga diyosa


nga napagtong sa kainit sa Adlaw,
nagay-ot ang panit sa pagbugwal sa yuta
nga gituboan sa sentabos
nga mga dahon ug bunga,

sa hulyon sa mga titik
sa pagdayeg, giugom
sa nag-alibasol kong utok,
paghunahuna kanus-a sila mahaw-as
gikan sa tunglo sa mga singot
nga mikunsad sa ilang mga palad,

karon, ania ang pagdahom
nga matawo pag-usab ang ginatos
ka manunubos nga moputol-putol
sa nagtumpil nilang mga krus.


-JON SAGUBAN
Dakbayan sa Iligan

9.12.2012

hangtod karon ang kasing sa pagkabata sa putat nagpabiling gatuyok ning handurawan sa palm harbor


(Alang kanilang mga taligngan ug kadula: Dr. Crisanto "Biyas"
Gallarde, Omok Talaugon, Guming Noro,
Dodo Arnado ug Monsenyor
Jose Montecillo)


gatuyoktuyok
nagtuyoktuyoktuyok
gatuyoktuyok


-MELQUIADITOY M. ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA

9.11.2012

balakisaw: natapos na ang *hulaw didto sa flushing meadows, new york


2012 U. S. Open Men's Tennis Championship
7-6, 7-5, 2-6, 3-6, 6-2
Sa kataposan nabugto na gayod ang jinx
Aduna unyay parada sa England, Scotland
Ireland ug sa tibuok United Kingdom
Andy Murray nipukan ni Novak DJocovic
7-6, 7-5, 2-6, 3-6, 6-2

*Si Fred Perry ang kataposang British
nga nakadaog sa 1936 U.S. Open Men's
Tennis Championship


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA

9.10.2012

Bakho sa Balkon


Dili na modan-ag pa
gilumotan nang damgo natong duha
bisan pila pa ka tadjawng hypo akong imnon
dili na gyod kini mohupay sa uhawng dughan
dinha sa imong panaw.

Tipigan ko na lang unya
ang gitayang bisagra sa akong kasingkasing
aron sa imo unyang pagkabanhaw
aginoron ko pag-abli ang gakugiot kong ganghaan
tataw sa pipila ka paglatas sa adlaw ug gabii
ako nagbangotanong nagmaya
sa kaalimuot sa imong handurawan
patong sa akong dungawanan.


-Jann Dainver L. Maravilla
Clarin, Misamis Occidental

9.07.2012

MGA BATITING


(Alang sa amigong humagbos, Jack Abano, sa Bantayan)

Pastilan ang isla usa na ka gagmiting botelya
Galutaw ning dagatalad sa gihisgotang nanglabay
Upaw nang agtang alimpulo sa panaghigalaay
Ibanlas nang giyarok tang balaskastilyo kanhiay
Mga batiting kitang dilumad San Pedro gitagay

Mga gagmiting botelya na kita
Natakip sa pulo kakyop diwata
Nahidagsa sa Iyang lapyahang Kamot
Tugahala reinkarnasyong pagbuot


-Melquiadito Maambong Allego, MD
Palm Harbor, Florida, USA

9.04.2012

Alang niya nga tua didto


hubad sa balak ni Anthony Tan

Kon, alang sa gugma, gibaktas nimo ang lima ka kilometro
Ubos sa kusog nga ulan, sa nag-alburuto nga dugdog,
Sa naliki nga langit nga mingbuswak og kapungot,
Subay sa lapokon nga dalan sa baryong wa nimo mailhi;
Kon, alang sa gugma, gilabang nimo ang sulog nga suba
Pinaagi sa paglukso-lukso nimo sa mga bato,
Gibaktas ang tulo ka bungtod
Nga maoy sukod sa gilay-on sa balay sa iyang amahan
Gikan sa gihunongan sa gisakyan mong trak sa lungsod;
Kon, alang sa imong gugma niya, misalig ka sa di nimo kaila,
Bisan pa ma’g nanimaho siya’g tuba, nga mogiya nimo,
Ug mopas-an sa imong bag sa kantidad nga piso,
Samtang gisul-ob sa imong kamot imong sapatos,
Sa lubog nga kahaponon
Nga padulong nang mongitngit.
Ug di ka sigurado kon duna bay gaatang nga panihapon
(Ug kon wa man ugaling, mosamot imong ulsir)
—Kinsay makaingon nga akto ba kini
Sa kaisog o pagdinanghag?
Ug di na ka pwede moatras,
Maingon nga lisod na tangtangon ang kunot sa agtang.
Mipahiyom ka, mapasalamaton sa Takna nga mipalimot nimo
Kon unsa man gani tong midasig nimo gawas sa gugma,
Ug sa bungtod nga anaa sa imong tiilan.
Gianad sa ulan ang abog sa berano.
Gisugat nimo apil ang pagkurog sa lawas.
Ug dihang makapahulay na unta imong lawas
Ug maglipay na unta ka
Sa kon unsa imong nalampos,
Milutaw ang kamatuoran—
Nasayran nimo:
Wa diay siya sa balay sa iyang amahan.
Ang bagulbol sa limtanong ulan
Mipasidaan
Nga wa ray pulos kon magpaabot ka,
Apan nagpaabot gihapon ka niya tibuok gabii.
Ug kanunayng masaypan sa imong dunggan
Ang kalit nga haguros sa ulan
Isip tingog sa iyang tunob.
Sa kadulom, abi nimog mao kadto
Ang iyang paldang nahumod sa ulan.
Sa mga sanga nga nasabod sa kagabhion,
Nagtugdon ang pungak
Nga miabog sa tungang-gabii.
Ang gapabilin mao na lamang ang agiw sa imong damgo.
Ug nasayod ka nga gitapos na sa ulan
Ang nakaikyas nga berano.


-GRATIAN PAUL TIDOR
Dakbayan sa Dipolog

9.02.2012

saxophone sa tungang gabii


Huypon ko kini...
        Samtang aduna pay hangin
        King gaalindasayng saloma---
        Samtang aduna pay alak
        Ang mga kopita
        Sa nag-inusarang pagtagay

Huypon ko kini...
        Kay buot kong pahilakon
        King negligee nga kagabhion---
        Kay buot kong ipabati
        Ang mga pangindahay
        Sa nangluod nga salimuang

Huypon ko kini...
        Aron ihagawhaw ko kanimo
        King halandumong sonata---
        Aron adunay mga pangagho
        Nga mahisalaag  magkinto
        Taliwala kanato sa tago


-MELJUN BATHALAD DESQUITADO ALLEGO
 Manila, Pilipinas

8.31.2012

Ila


Dili ko gihapon itutho sa kawanangan
ang alom sa akong dila
bisan kini migimaw na taliwala sa iyang alaran.

Ako gihapon kining laylayon 
ug amumahan
uban sa taghoy sa akong alimpulo
ug sitsit sa akong tampihakan.


-JANN DAINVER MARAVILLA
Clarin, Misamis Occidental

8.29.2012

higayon


(kang Dib)

sa makadaghan na nga higayon sama ini
ikaw ug ako magbarog, magtupad.
ako maminaw kanimo ug sekretong manghipos
ug manago sa imong mga pulong

matingala ka, kay usahay mas abtik
motubag akong kahilom sa imong asoy.

sa sunod nga higayon sama ini
nga ikaw ug ako magbarog, magtupad
unta kahibawo nang mohilom ang akong kahilom

ug sa atong panag-estorya
unta moabot ang higayon nga mahimo na nako
ang pagpalanog ning pinitik sa kasingkasing

kay sa sunod dili gani gihapon,
na, basig moupos ang mga higayon
ug hadlok ko nga ikaw ug ako magpabilin lang
sa susamang talan-awon;

magbarog nga magtupad,


-JESSREL GILBUENA
Dakbayan sa Sugbo

8.27.2012

tugon: OA


" Mahal, kon unsay simbako mahitabo
human sa operasyon intawon ayaw
baya pasagdi atong inday ug undo,
ha ba ha?" Sumbalik sakgaw
sa asawa: "Hilom diha ka-OA nimo!
Walay mamatay sa tuli, uy ugok tonto!"


-NICK LOPEZ, MD
Kissimmee, Florida, USA

8.25.2012

mga uhong sa agosto


...nahibulong kaayo ako sa talagsaong
pagpanubol sa mga duwendeng payong
katap ning mga bungdo sa mga sulom hulmigas
ug aliling---

...daw ihas nga mga tisas nga gipang-ugbok
sa mga ap-apong pisara sa tulonghaan
ning nangihing Kamot nga nagdibuho sa mga buntag
sa Agosto---

...ah tanghaga o gumonhap da king paghugpa
sa nagkulukabildong silay sa mga takna
tadlas o lagbas sa libo ka mapangutan-ong tiktak
sa gutling---

...ngano ngano ba ugod nga dinhi ning mga moto
naghula-hula man king mga inanong ugis
inigpangalibwag sa mga diyoling yamog sa banagbanag
sa Agosto?---

...sahi sa pagpanurok sa mga lunhawng pinugas
nga gisabod sa nanagtuktugaok nga mga uma
sa kinaiyahan sama sa mga bungag-singot niining
Iyang aping---

...kayha king nagtinabuylog nga Dakong Pangukit
nga nanampiling karon sa tamboanan ning mga mata
dili gayod masabtan ni matugkad ning nanagpayong
nga mga Uhong sa Agosto---


-MELQUIADES MAAMBONG ALLEGO, JR., MD
Palm Harbor, Florida, USA

8.23.2012

TULUKIBON


Unsa man ka tinuod ang kamatuoran?

Sama ba kini ka tinuod sa sanggot nga mikulit og tingsi sa buwan?

Sama ba kini ka tinuod sa saging nga milamoy sa unggoy?

Sa bukog nga mitangag sa iro?

Sa tiguwang nga nagbisikleta sa panganod kaha?

O sa babaye nga gitaban sa tabanog?

Sama ba kini ka tinuod sa bata nga mikuhag bituon sa langit, gibutang sa lamparilya, ug gitayhop sa takna sa tingkatulog?


-CD BORDEN
Dakbayan sa Sugbu

8.21.2012

lamano

Dili mapapas sa akong diwa
kadtong segundoha human ko mabatian
ang kahaom sa mga kordeso
sa atong mga kamot

samtang sa usag-usa
ato kini silang
gikaw-it.


-Jann Dainver L. Maravilla
Clarin, Misamis Occidental

8.19.2012

ODA NGADTO NI ROGER VILLEGAS LACTAO*


ania king balakawit
atong idug-ab ug imnon

alang sa mga bituon

aron mataptapan kadtong
kanhing gigisi mong langit

sa leyendang kabatan-on


*Barkada ug kahindog nilang Resil Mojares, Junne
Canizares, Manuel Satorre, Ricardo Baladjay,
Teofy del Mar ug Ricardo Patalinhug.


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, JR., MD
Palm Harbor, Florida, USA

8.17.2012

KNIGHT ANG RUSTY ARMOR


Sa dili pa kita,
ikaw mapasaligon, tiunay, andam
manalipod niya.

Naningkamot ko
ako maimo, ikaw maako
sanglit ikaw lang ang gipitik 
sa akong kasingkasing.
Dili na ikaw
kadtong nakita nimo ko sauna
Imong gipasagdan nga masugamak ning gugma
Naghitak na sa kagul-anan ang akong mga mata
Kay ikaw, kaniya nagpabilin nga Knight
Ug kanako Rusty Armor ra

Sa pag-aninag ko sa matag kabuntagon
Nasuta ko nga ikaw nagmaluibon
Sayang ang akong katahom
Kung kanimo lang mahiagom
Wala ko maglangan nangita kug lain ADAN

Ug sa dihang ako nagmalampusun na
Ikaw nagsamok-samok na sa nakaglagan kong gugma?
Dili naman ikaw ang nanag-iya ning gugma
Kay ikaw expired na sama sa lata ug gitay-an na
Busa balik na kaniya bahalag mairo ka.


-GENROSE BABAG
Dakbayan sa Lapulapu

8.15.2012

YUHOTPAMATI: MAUTGANON ANG UTNGA SA TUNGANG GABII SA PIKAS SUITE SA VENETIAN HOTEL


nag-alindasay dili ako makatulog. ang agik-ik ug taklatakla sa katre sa kasikbit kuwarto
nakapaliso sa turnilyo sa imahinasyon. nakapalaguto
nakapatuyhakaw sa bukog ug unod sa nag-alimbukad kahinam.

hayang bukhad na. ipabati nato kanila ang lehiro ekspertong paagi.
pagkakumpas tang mga artista tugob sa ritmo ug ritma. pagkatiliis sa gasulbong duwetorgasmo.
unya ang tibuok hotel maminaw magtukaw o dungan sa klimaks tanan mahigmata!

-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA