10.02.2012

matod sa pari


(sa wali niya
samtang nagtapad ta),

“Hakog kana siyang
lawom ang tingkoy.”

Pagkadali bang milupad
sa imong kamot, mibatog sa
unoron kong tangkugo.
Bisan sa akong pagsagang
gipugos mo pagtuslok
sa imong hintutudlo
ang tingkoy kong hapit na
mapanas ang yukom,
naabunohan sa kolesterol
nga akong natigom.

Pastilan! Ako dayoy imong nakita…
Nganong dili man ang gilawmon
sa imong tingkoy ang una
mong gisukod sa imo mismong tudlo?


-JON SAGUBAN
Dakbayan sa Iligan