10.02.2012

balita: supak kita sa cybercrime law!


Ang BALAKISTA nagtuo nga posibleng mawagtangan og ugma ang atong gahom isip mga balakista sa atong panahon kon magpadayon ang Cybercrime Prevention Act of 2012.

Kon magpadayon kini, unsa na man lay porma ug unod sa mga balak sa atong panahon? Hingusganon kitang mosupak ining maong  balaod nga mowagtang sa atong katungod sa pagsibya ug pagsabwag sa atong opinyon, supak o uyon man kini sa gobyerno ug kang bisan kinsa. Ang atong balak salamin sa kamatuoran sa atong katilingban.

Ang atong tingog angay nga madunggan.

Kitang mga BALAKISTA angay nga magbangotan kon dili paminawon ang atong mga yangungo. Kita ang BALAKISTA sa atong panahon, kita ang MATA ug BABA sa unsay tinuod nga hulagway sa atong katilingban karon.

Karong adlawa, Oktubre 2, 2012, dunggon sa Korte Suprema ang mga petisyon labot sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Kon dili paminawon sa Korte Suprema ang TRO nga gipangayo, seguradong mausab ang dagway sa internet sa atong nasod. Sugod ugma, magsugod ang Cyber Martial Law.

Kuyaw nga ugma damlag pugsanon nga pahilomon ang BALAKISTA. Maghuwat pa ba ta nga moabot kining maong panahon?

Isip pagprotesta, inyong mabantayan nga ITOM na ang BALAKISTA karon ug sa mga mosunod nga adlaw. Kon duna moy balak mahitungod ining maong balaod, ato kining ipatik dayon dinhi.

(Ipadala lang sa akongpanaw@gmail.com ug butangig ulohan nga BALAKISTA.)