10.27.2012

walay kataposang utlanan


Hunong sa unahan
Wala nay kapaingnan
Mao na ang kataposan
Hayan wala ka nay paingnan
Kataposan.

Lingi og balik, balik sa agianan
Kay ugaling aduna pay laing kaagian
Wala pa mapupos ang tanan
Padayon sa paglakaw ning sigpit nga dalan.

Apan hunahunaa sa makadiyot
Kon sa unahan aduna bay babag
Kon mao ba hinuon kini ang dalan sa
Kalaotan.

Tan-awa sa pagbalik
Adunay pay paagi
Ug padayon
Kini usa lang ka lansis
Aron ikaw dili magpadayon.

Ang utlanan walay kataposan
Anaa lang kanimo
Kung ikaw magpadayon
Ug dili magpahaylo
Sa mga hagit sa kinabuhi.

Padayon sa bugno sa kinabuhi
Walay kataposan ang utlanan.


-RANULFO VISAYA, JR.
Maguikay, Dakbayan sa Mandaue