8.19.2013

balaksagrado: "anghelpari: padre patrick dowling" (ghazal)


Kalit nitungha lang nanghidhid og lanabendita ug pangilaba sa agtang ni Katie Lentz

Inanay nahanaw lang daw aso lulan sa tagolilong pako rosaryong lusok
gibilin

-CARMEL THELANGELLA DESQUITADO ALLEGO-FITHIAN 
 Telok Kurau, Singapore

8.16.2013

hikap sa kamingaw


"When I was young 
I never needed anyone 
And making love was just for fun 
Those days are gone" 
--Eric Carmen

Nagkalawom ang akong pagpanaw
sa dulom ining langub, galanog
ang imong pagsangpit kanako. 
Wala koy makita gawas sa nawong 
nimo nga napatik sa akong utok.

Buot tika abton taliwala sa wanang 
kaysa sa mag-inusara ta sa paglatagaw 
niining kalibotan nga napun-an sa kamingaw.
Inig abot sa kahayag, wala koy nahimasan
gawas sa gatulo sa kisame sa akong kahidlaw.

Nagkahugot ang akong kumo 
samtang ang salin sa imong pagsangpit, 
nasapawan sa suliyaw sa kamingaw.


-OTENCIO B. MAUTGANAN JR.
Cagayan de Oro

8.12.2013

hubad sa matag adlaw nga pag-ampo ni san pedro calungsod


(Alang kang Padre Carmelo Diola, SSL)

San Pedro Calungsod, batan-ong migrante, estudyante, katekista,
misyonaryo, tiunay nga higala, martir, ikaw nagdasig kanamo sa
imong pagkasulundon sa panahon sa kalisod, pinaagi sa imong
katakos pagtudlo sa pagtoo taliwala sa pagdumot ug kaligutgot
ug upod sa imong gugma pagpaula sa imong dugo alang sa lakad
kamatuoran. Himoa ang among mga kasamok nga imoha na, ug
ipangaliyupo ug panalipdi kami atubangan sa trono sa kaaghop,
kaluoy ug grasya aron samtang mabatyagan namo ang pagtabang
sa langit, kami madasig pagpahayag ug pagbungat sa pagtulon-an
sa Diyos ug pagpuyo dinhi ning yuta. Amen.


-Hubad ni MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA

7.24.2013

kaluhagaw ang balakero ug kompositor


(1)
ah paminawa
tahuming rapsodiya
huni duawa

(2)
ang mga tekla
mga tudlo gitika
hapyora ilha

(3)
takdoa nota
kalagpares lirika
luming sonata

(4)
ritmo ug rima
vers libre gasaluma
tam-is dimdima


-CARMEL THELANGELLA DESQUITADO ALLEGO-FITHIAN
Telok Kurau, Singapore

7.20.2013

balakisaw: 'edward snowden: ang tawong walay yutawhan'


bayani o maluibon?
pribasya o ablitabon?
ang tanlag gatulisok
piyait taghoybulhot


-meljun desquitado allego
quezon city, manila, pilipinas

7.17.2013

pinulongan ko


Bililhon man kining pulong ko
Nga unta mahimo kining giya
Pinulongan natong mga Sugboanon 
Nga unta mahalon aron maipasigarbo

Mga langyawng pinulongan 
Nga unta magpailawom sa tanan
Binuhat man unta kita para magkasinabtanay
Dili lang sa mga butang kita diin maayo

Lisod isikay-sikay karong higayon
Tungod sa mga pangudya sa panahon
Dili kani mao’y hinungdan sa pagka garboso
Mga walay kwentang inistoryahan

Mga panglantaw nga hingpit na untang maiamuma
Sa dili pa muabot ang higayon nga kita iulipon 
Sa mga taw nga mapahimoslanon
Ug aron makita nato ang sugilanon sa kagahapon


-CHRISTIAN ADAM CASAS
Dakbayan sa Mandaue

6.17.2013

balakisaw: order sa huwes: nabanhaw si sarah murnaghan


unom ka mga tugahalang takna pagpahimutang
sa mga hinatag baga mga hangin nangukiok na
sa mga hasang gahomugna sa balaang linalang

-melquiadito maambong allego, md
palm harbor, florida, usa

5.01.2013

mayo 13, 2013: ting-ilad sa mga botante


ang kada boto
gibulikat sa peso
kinsay natunto?

*komento ni omar khalid

-meljun desquitado allego
quezon city, manila, pilipinas

4.29.2013

ikis


Uno

Ahente sa kahangtoran,
Putli, walay utlanan.

Milungtad, nagpabilin
Lintunganay sa pamasin-basin.

Halandong tinubdan,
Balaang ilhanan.

Dagway sa katalagman,
Ang tibuok buhilaman.

Dili matugkad
Bung-aw nga mibukhad.

Dili masampit
Pangan nga gidapit.

Tanan higayon
Gibanlas sa baybayon.

Talisawop nga bituon
Way kahumanang kagabhion.

Tanan kamingaw
Usa lang ka panugnaw.

Sauna tipik ug kabahin
Karon dili na gani matawag nga salin.

Akong gisulayan og kapkap
Basin adunay mahikap.

O dakbayan sa kangitngit,
O biniyaan nga langit!

Diyotay nga pahit,
Ngipon nga mahait.

Tigbantay, tighipos
Sa takna sa pag-upos.

Tubig sa giuhaw,
Usa ka basong panghupaw.

Anghel o panuway,
Hatagi ko og lugway.

Isip timaan,
Isip timailhan.

Sa akong bukog ug panit,
Ikis ang ikulit.

Palihog ko sutaa
Ang akong pagkaana.

Palihog ko og susi
Sa akong bili.

Tinuod kong higala,
Lumulopyo sa tagohala.
Kauban, igsuon
Tigbuhat og lungon.
Tabyoga ang duyan
Sa buho nga pahulayan.

Hawan nga panimalay,
Awiti ko og laylay.


Dos

Iring-itom,
Akong nabagatan sa dalan,
Unsa ang mensahe nga imong giluom?

Samingbuak,
Lahilahi lagi ang akong panagway,
Sa mga bildo mong nangatagak?

Pangag nga hagdanan,
Ngano ang tanan butang
Aduna may kinutoban?

Ang hilom nga palibot nagpasabot,
Nagpasidaan,
Sa dili gayod mapugngan.
Ikis sa kahoy,
Tinglarag sa dahon.

Ikis sa panganod,
Nagdumili nga panahon.

Ikis sa mapa,
Lungon nga bulawanon.

Ikis sa pultahan,
Daotan nga tilimad-on.
Ikis sa mata,
Alimyon sa kamatayon.

Ang lamparilya
Nahutdan na og lana.

Wala nay maiwag nga kahayag
Ang mga aninipot sa garapa.

Kining ginhawa
Makalimtan lang
Sa usa ka pamilok.

Kining kinabuhia
Naghulat lang
Sa kataposang halok.


Tres

Ikaw ang ikis sa akong panumdoman.
Ang ikis sa akong galamhan.
Ang bala nga gikulitan
sa akong pangalan
nga nagpahipi sa nataran
aron banhigan ang akong kalibotan.

Ikaw ang ikis sa luna sa akong hunahuna.
Ang ikis sa kinahiladman
sa akong tawhanon nga simbahan.
Ang ikis sa haw-ang nga sam-ang
kon diin ako nagpiyong ug nagpamalandong
taliwala sa mga gumonhap
nga mikuyanap
sa akong pagkaanaa.


-CD BORDEN
Dakbayan sa Sugbo

4.01.2013

april fools


Matay pa guwapa

Nagbasol kong ikay naasawa
Kutikutihan tig-unya-unya

Lehirang mangitag sayop
Sa kama gaagmod hayop

Iuli ko kining singsing
Hastang higal kasingkasing

Ang sa mailad lang


-MEL MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA

3.30.2013

alang sa unang nasuwat kong balak


Kadaghan ko na ikawng gikaulaw
ug buot nga sunogon na lang
o kaha ilabay sa basurahan,
suma pa sa suhestiyon
sa mga panelista sa worskyap.

Apan di ko na ni
kinahanglang buhaton pa
kay dugay na man tikang nawani
uban sa mga una kong sinuwat.
Ug wa na pod koy plano nga pangitaon ka
sa karaan kong notebook,
sa pitakang gipangsuksokan
og resibo ug papel,
o kaha sa mga librong hangtod karon
wa gihapon nako masugdig pakli.

Hagbay ko rang nakalimtan
ang imong ulohan,
lakip ang mga pulong ug imahe.

Apan adunay mga higayon
nga mokalit lang kag butho
sa akong hunahuna,

mga higayong sama niadtong
una kang mibisita:

ulan-ulan
ug ang salibo
midagaydayg apil
sa akong aping.


-GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dakbayan sa Dipolog

3.29.2013

balakisaw: pito ka pulong*



UNANG PULONG:
Amahan pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat


IKADUHANG PULONG:
Karong adlawa ikaw mouban kanako sa paraiso


IKATULONG PULONG:
Babaye tan-awa ang imong anak


IKAUPAT PULONG:
Akong Ginoo akong Ginoo nganong gitalikdan mo ako?


IKALIMANG PULONG:
Giuhaw ako


IKAUNOM PULONG:
Amahan sa imong mga kamot akong itugyan kalag ko


IKAPITONG PULONG:
Natapos na


-MELJUN DESQUITADO ALLEGO
Quezon City, Manila

*Hubad sa SIETE PALABRAS

3.20.2013

Hangyo sa Babaye’ng Mubo’g Lupad


Abi mo kay ingon ani ako--
Ingon sa palad nga sinalikway--
Sa imo’ng tan-aw gitulisok mo,
Giwad-an mo ako ug kalipay.
Ug kung dili pa lang ako kabus,
Putli unta kini: ang kalag ko;
Kung wala pa lang ako gipugos,
Dili ko ibaligya’ng dungog ko.
Kinsa ka man nga mao’y mohukom?
Hiilhan mo ba’ng kaugalingon?
Mahikurat ‘nya ka sa kahilum,
Dagway mo nagpakaaron-ingnon.
     Tindogi ako’ng gitindogan 'nya,
     Tan-awon unsa’y sangputanan 'ta.


-NHEJZHEEN E.
USA

3.16.2013

halad


Dinhi galamdag ang akong dalan
Sa pagsagubang ning tanang kapakyasan
Sugod sa pagbiya nato sa usag-usa
Sa paspas nga panahon ni taliwala

Busa kining balak kong mugna
Unta dili maduma sama sa duwa
Ug kini dili mahagdaw sa usa ka higayon
Aron kini magpabiling halandon

Daw mahimo kinig giya sa tanan
Kining mga halandong pulong mabasa sa kinaiyahan
Sa umaabot nga panahon kon handomon
Sa mga bag-ong tubo mahimong sulondon.


-CHRISTIAN ADAM CASAS
Dakbayan sa Mandaue

3.14.2013

balakisaw: unang mensahe ni santo papa francis


Bag-ong pastol sa mga bilyong karnerong gitugway:
Ang kalibotan kinahanglang magsugod pagsubay
Sa dalandalan sa gugma ug panag-igsoonay


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA

3.12.2013

laing pagbalik*


(*Hubad sa "another comeback" ni Charles Bukowski)

pagkatkat pagawas sa inagosidlit. pagawas
sa baga itom nga alketran.
misidlak pag-usab. modernong
Lazaro.
nakurat ka sa maayo mong
kapalaran.
nagkinaunsa gasobra ang bahin
sa ikaduhang higayon mo.
pestengyawa. dawata kini.
kon unsay anaa kanimo. imoha.
molakat ug mopasiplat ka
sa salamin sa lawakaligoanan
atubang sa pahiyom sa kolokoy kulongo.
nakahibaw ka sa swerte mo.
ang uban mahulog dili na gyod makakatkat pagbalik.
adunay linalang naluoy kanimo.
mitalikod ka sa salamin ug milakaw sa
kalibotan.
nakakita kag silya. lingkod. dagkot og sigarilyo.
balik gikan sa libokalibong gubat
mitambo ka sa inablihang ganghaan ngadto
sa hilomong
kagabhion.
Si Sibelius nagtokar sa radyo.
walay nawala o naguba.
gahuyop kag aso ngadto sa gabii.
lunita ang tuo mong
dalunggan.
babe. karon mismo. naangkon mo ang tanan.


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA
ALBICALARIVI Poetry Group
BATHALAD 7
BEBODOFILAMIMUVE Poetry Ensemble
BATANLAK NOMADS

3.10.2013

balakisaw: "conclave: panagna"


Ang aso unyang mogula
Tabunon pikot og mata
LUIS TAGLE SANTO PAPA

-CARMEL THELANGELLA DESQUITADO ALLEGO-FITHIAN
Telok Kurau, Singapore

3.08.2013

palahubog


Nasayod ko nga palahubog ko
Apan naningkamot ko
Dili mosuka
Sa likod
Sa tawo
Nga wala nakamatikod.


-SAMANTHA D. LAGAR
Lahug, Dakbayan sa Sugbo

3.04.2013

avascular necrosis of both hips: pagkahilis pagkagipod sa duhang bat-ang


(Alang ni suod, tinamod nga amigo, DR. ROMEO EUGENIO, retired internist, Perryville, Missouri)

Unsiyalan man Pare Romy karong retirado ka na ang mga dandelyon nagdula og tennis
sa inyong tugkaran samtang nanambo kamo ni Marin ngadto sa tugwayanan
sa nanibsib nga panumdoman sa ninglabayng panahon Ang mga miraflor sa tanaman
namilo sa ilang mga gihay nangandam nga mopanaw ngadto sa ahitong kasadpan
sa kapulihay sa dayon Sige lang kon sa inanay ug kalit dili ka makalakat
usa niana ka buntag Sige lang kon ang artipisyal nga walang bat-ang relanseng
pagkabutang ug unya nadakinas naligas May ginaingon nga ang kinabuhi
dili bahin sa paglingkawas kondili unsaon pagsayaw taliwala sa gabunok nga ulan
Ang lunodpatay mong mga higala mahimong simpatiyang maunongong sungkod
sa pag-aginod mo lahos sa pagsulay ug balanosan
ning sumasalop nga kinabuhi...
Kugosa ang mga apo


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA

3.01.2013

mayo


Inyo ming gihagkan
sa buna,
sa baba,
hangtod sa abaga.
Apan sama sa gibuhat
ni Judas sa kalibotan...
Planado ang tanan.


-SAMANTHA D. LAGAR
Lahug, Sugbo

2.10.2013

Leyenda Serbia Novak Djokovic 2013 Australian Open Champion--- Bala O Bola


baliling bagolbagol
nangligid mga bola
sa mga sementeryo
sa Serbia may gidala
nga uwatong tropeyo
bala nag-untol-untol


-MELJUN BATHALAD DESQUITADO ALLEGO
Quezon City, Manila, Pilipinas

2.08.2013

kasayoran


Ania man ang kamatuoran
Sa tumoy sa akong dila;
Dili nako matulon,
Kay dili nako makaon,
Kay dili nako matilapan,
Apan
Hapit man
Nuon ko matuk-an.


-SAMANTHA D. LAGAR
Lahug, Sugbo

1.21.2013

balakisaw: balaanong senyor sto nino


Panalangini kaming tanang pinili tunayng sumusunod
kansang mga kasingkasing nag-uylap og nag-alintabong
dagaang sa nag-alimpuyong pagbati alang Kanimo.
Mga lunodpatay deboto nga nagluhod ug nagdupa
samtang nangaliyupo ug nangaliya sa Imong kaluoy ug gugma.
Upod naghambin og hilomong pagdilaab sa pagtoo sa among
paghalad sa sagrado mong Tiilan.
Dinhi ning alampoanan milagrohi kami sa imong grasya.
Taliwala sa mga pahina ning pangilaba gidala ang limbatianong
kahumot ug katam-is sa parnaso sa kahitas-an.
Bendisyoni ang among mga kalag aron
mahalangit sa gingharian sa Labawng Makagagahom uban Kanimo.


-MELJUN BATHALAD DESQUITADO ALLEGO
Quezon City, Pilipinas

1.12.2013

gipatay natong gabii


"magkagubot unya.
ayawg saba."
--Patya, Chai Fonacier

sukad atong gipahilom
kadtong gabhiona
gahunghong gihapon
ang imong tingog,

naningil og parehas.
ug igo lang bation ko ang paggimok
kon mahinumdom ko sa kahumok
nunot sa kahamis

sa imong tiil, tiyan, dughan.
halos nasiprahan na
sa akong kasingkasing
ang pagbagting

sa imong lawas,
samtang atong tingog
nagkayabag kay nahubog
sa mga takna sa paglingkawas.

sukad atong gipahilom
kadtong gabhiona,
nigimok ang kahilom
sa nabanhawng' tinguha

gikan sa lubnganan
sa panumdoman.

-OTENCIO B. MAUTGANAN JR.
Cagayan de Oro

1.09.2013

wala


Wala nakoy mahimo
kon moabot man
gani kas kalibotan.
Apan dili tika pasagdan.
Kay ako man
ang imong sinugdanan.
Salig nako kay dili tika biyaan.


-SAMANTHA LAGAR
Lahug, Dakbayan sa Sugbo

1.07.2013

balakisaw: pagkabun-og pagkagabok pagtinga sa nasod


Gikulata gitamparos ni urakan SANDY ang habagatan-silangan.
Ang Nuweba York ug New Jersey nagkuray sa kakamig
ug kangitngit. Walay elektrisidad. Kulang ang gasolina.

Tapos na ang eleksiyon. Ang mga itom ug latino solid miboto
ni Obama. Ang Texas ug pipilang 30 estados gustong mobulag
sa federal gobyerno. Legal na ang marihuana sa Colorado
ug Washington. Si Heneral David Petraeus niluwat
sa katungdanan kay nasakpan nga adunay kerida.
Ang kontrabandong snow inanay mihaklap miyuhot
daw tiil sa iring banbanon sa Idaho Utah Wyoming Montana ug Dakota.
Gitakigan nanggahi ug dili makalihok ang nabun-og naglibog
nangluno ug hapit-na-mabangkaruta nga Amerika.

Girakrakan ang SANDY Hook Elementary School
Gitamaktamakan sa 4 ka mangangabayo sa katalagman
Garigormortis patighulog sa fiscal cliff.


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA

1.04.2013

gangnam style


gikutlo sa akong mga tudlo
ang pipila ka adlaw na lang mopilo
sa laing tuig kita moliko
aron sa laing pag-ugmad mohiko.

apil na ang lawas mopiko
kay sa pangedaron mokuyog ug gakuko
hinaot nga dili pa sab moluko
aron magamit kung adunay motapuko.

niining tuig sa laing pag-ila-id
andam pa gihapon bisan kuwang na sa baid
pero dawaton kung usahay motakilid
basta makasayaw sa gangnam style makaikid

sa gihapon hugot ang pag-ampo aron makapaniid
sa umaabot makalingkawas sa kapait
ug kanunay lig-on ug makadul-it
sa kalisud malupig ang giipit

makasiyagit ug kalami sa hagit
aron sa gitik mogawas ang kainit
ug molampos sa katagbawang gikuhit
mohagtik sa kasingkasing sa kalipay mipitik...


-JED OCHO
Opon, Dakbayan sa Lapulapu

1.03.2013

mga samarang manggugubat: katunga buhi katunga patay


     Sila gilawog ngadto sa pasungan ug tangkal sa Iraq Afghanistan
ug Vietnam
     Mga alambre migisi sa ilang mga uniporme Mga bala ug granada
mibungkag
     ug nanglusot sa ilang bukog ug lawas Mga kanyon ug tangke
mibuak
     ug mipulpog sa ilang bagolbagol Gika-enkwentro nila ang mga
teroristang
     suicide bomber--- mga Al Qaeda Taliban Hamas Hezbollah
Vietcong ubp
     Kon madiparahan mo silang uwaton inutil bardado sa aseras o
atbang
     sa simbahan o kapilya o bisan diin o kanus-a sudlig mga
sensilyo
sa kaluoy
     kaaghop ug utang kabubut-on ang gidupang lata sa kawad-on ug
samarang
     kapalaran Ug unya--- Saludar!!!


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA

1.02.2013

aninipot


Di na ko kahinumdom
kanus-a ko kataposan
nakakitag aninipot dinhi sa dakbayan.
Mao nga dako akong katingala
dihang nakit-an tika nga naglupad-
lupad ibabaw sa mga parpagayo
dinhi sa akong tugkaran.
Gusto unta tika pangutan-on
nganong gainusara ka man
ug nganong nasaag ka man dinhi.
Usa ba gyud ka ka aninipot?
Di kaha ka saag nga bitoon o bulalakaw?
Di kaha ka usa ka anghel?

Ug kon ugaling usa man gani ka
ka bulalakaw,
di ko ikaw kaw-itan og pangandoy.
Kon usa ka man ka anghel,
di ko ikaw pabalona'g pag-ampo.
Kay kinsa man ako
nga mobungat pag
laing gasa
human ko nimo gipasaksi
sa talagsaon mong kahayag?


-GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dakbayan sa Dipolog

1.01.2013

mga pag-ampo sa dominggo


ang akong panahon
nangandoy sa kasapsay
pinaagi sa singot sa agtang
ug sa mga numero
sa lotto...
tumanon lang ang panibugho.


-SAMANTHA D. LAGAR
Lahug, Sugbo