3.12.2013

laing pagbalik*


(*Hubad sa "another comeback" ni Charles Bukowski)

pagkatkat pagawas sa inagosidlit. pagawas
sa baga itom nga alketran.
misidlak pag-usab. modernong
Lazaro.
nakurat ka sa maayo mong
kapalaran.
nagkinaunsa gasobra ang bahin
sa ikaduhang higayon mo.
pestengyawa. dawata kini.
kon unsay anaa kanimo. imoha.
molakat ug mopasiplat ka
sa salamin sa lawakaligoanan
atubang sa pahiyom sa kolokoy kulongo.
nakahibaw ka sa swerte mo.
ang uban mahulog dili na gyod makakatkat pagbalik.
adunay linalang naluoy kanimo.
mitalikod ka sa salamin ug milakaw sa
kalibotan.
nakakita kag silya. lingkod. dagkot og sigarilyo.
balik gikan sa libokalibong gubat
mitambo ka sa inablihang ganghaan ngadto
sa hilomong
kagabhion.
Si Sibelius nagtokar sa radyo.
walay nawala o naguba.
gahuyop kag aso ngadto sa gabii.
lunita ang tuo mong
dalunggan.
babe. karon mismo. naangkon mo ang tanan.


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA
ALBICALARIVI Poetry Group
BATHALAD 7
BEBODOFILAMIMUVE Poetry Ensemble
BATANLAK NOMADS