3.30.2013

alang sa unang nasuwat kong balak


Kadaghan ko na ikawng gikaulaw
ug buot nga sunogon na lang
o kaha ilabay sa basurahan,
suma pa sa suhestiyon
sa mga panelista sa worskyap.

Apan di ko na ni
kinahanglang buhaton pa
kay dugay na man tikang nawani
uban sa mga una kong sinuwat.
Ug wa na pod koy plano nga pangitaon ka
sa karaan kong notebook,
sa pitakang gipangsuksokan
og resibo ug papel,
o kaha sa mga librong hangtod karon
wa gihapon nako masugdig pakli.

Hagbay ko rang nakalimtan
ang imong ulohan,
lakip ang mga pulong ug imahe.

Apan adunay mga higayon
nga mokalit lang kag butho
sa akong hunahuna,

mga higayong sama niadtong
una kang mibisita:

ulan-ulan
ug ang salibo
midagaydayg apil
sa akong aping.


-GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dakbayan sa Dipolog

3.29.2013

balakisaw: pito ka pulong*UNANG PULONG:
Amahan pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat


IKADUHANG PULONG:
Karong adlawa ikaw mouban kanako sa paraiso


IKATULONG PULONG:
Babaye tan-awa ang imong anak


IKAUPAT PULONG:
Akong Ginoo akong Ginoo nganong gitalikdan mo ako?


IKALIMANG PULONG:
Giuhaw ako


IKAUNOM PULONG:
Amahan sa imong mga kamot akong itugyan kalag ko


IKAPITONG PULONG:
Natapos na


-MELJUN DESQUITADO ALLEGO
Quezon City, Manila

*Hubad sa SIETE PALABRAS

3.20.2013

Hangyo sa Babaye’ng Mubo’g Lupad


Abi mo kay ingon ani ako--
Ingon sa palad nga sinalikway--
Sa imo’ng tan-aw gitulisok mo,
Giwad-an mo ako ug kalipay.
Ug kung dili pa lang ako kabus,
Putli unta kini: ang kalag ko;
Kung wala pa lang ako gipugos,
Dili ko ibaligya’ng dungog ko.
Kinsa ka man nga mao’y mohukom?
Hiilhan mo ba’ng kaugalingon?
Mahikurat ‘nya ka sa kahilum,
Dagway mo nagpakaaron-ingnon.
     Tindogi ako’ng gitindogan 'nya,
     Tan-awon unsa’y sangputanan 'ta.


-NHEJZHEEN E.
USA

3.16.2013

halad


Dinhi galamdag ang akong dalan
Sa pagsagubang ning tanang kapakyasan
Sugod sa pagbiya nato sa usag-usa
Sa paspas nga panahon ni taliwala

Busa kining balak kong mugna
Unta dili maduma sama sa duwa
Ug kini dili mahagdaw sa usa ka higayon
Aron kini magpabiling halandon

Daw mahimo kinig giya sa tanan
Kining mga halandong pulong mabasa sa kinaiyahan
Sa umaabot nga panahon kon handomon
Sa mga bag-ong tubo mahimong sulondon.


-CHRISTIAN ADAM CASAS
Dakbayan sa Mandaue

3.14.2013

balakisaw: unang mensahe ni santo papa francis


Bag-ong pastol sa mga bilyong karnerong gitugway:
Ang kalibotan kinahanglang magsugod pagsubay
Sa dalandalan sa gugma ug panag-igsoonay


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA

3.12.2013

laing pagbalik*


(*Hubad sa "another comeback" ni Charles Bukowski)

pagkatkat pagawas sa inagosidlit. pagawas
sa baga itom nga alketran.
misidlak pag-usab. modernong
Lazaro.
nakurat ka sa maayo mong
kapalaran.
nagkinaunsa gasobra ang bahin
sa ikaduhang higayon mo.
pestengyawa. dawata kini.
kon unsay anaa kanimo. imoha.
molakat ug mopasiplat ka
sa salamin sa lawakaligoanan
atubang sa pahiyom sa kolokoy kulongo.
nakahibaw ka sa swerte mo.
ang uban mahulog dili na gyod makakatkat pagbalik.
adunay linalang naluoy kanimo.
mitalikod ka sa salamin ug milakaw sa
kalibotan.
nakakita kag silya. lingkod. dagkot og sigarilyo.
balik gikan sa libokalibong gubat
mitambo ka sa inablihang ganghaan ngadto
sa hilomong
kagabhion.
Si Sibelius nagtokar sa radyo.
walay nawala o naguba.
gahuyop kag aso ngadto sa gabii.
lunita ang tuo mong
dalunggan.
babe. karon mismo. naangkon mo ang tanan.


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA
ALBICALARIVI Poetry Group
BATHALAD 7
BEBODOFILAMIMUVE Poetry Ensemble
BATANLAK NOMADS

3.10.2013

balakisaw: "conclave: panagna"


Ang aso unyang mogula
Tabunon pikot og mata
LUIS TAGLE SANTO PAPA

-CARMEL THELANGELLA DESQUITADO ALLEGO-FITHIAN
Telok Kurau, Singapore

3.08.2013

palahubog


Nasayod ko nga palahubog ko
Apan naningkamot ko
Dili mosuka
Sa likod
Sa tawo
Nga wala nakamatikod.


-SAMANTHA D. LAGAR
Lahug, Dakbayan sa Sugbo

3.04.2013

avascular necrosis of both hips: pagkahilis pagkagipod sa duhang bat-ang


(Alang ni suod, tinamod nga amigo, DR. ROMEO EUGENIO, retired internist, Perryville, Missouri)

Unsiyalan man Pare Romy karong retirado ka na ang mga dandelyon nagdula og tennis
sa inyong tugkaran samtang nanambo kamo ni Marin ngadto sa tugwayanan
sa nanibsib nga panumdoman sa ninglabayng panahon Ang mga miraflor sa tanaman
namilo sa ilang mga gihay nangandam nga mopanaw ngadto sa ahitong kasadpan
sa kapulihay sa dayon Sige lang kon sa inanay ug kalit dili ka makalakat
usa niana ka buntag Sige lang kon ang artipisyal nga walang bat-ang relanseng
pagkabutang ug unya nadakinas naligas May ginaingon nga ang kinabuhi
dili bahin sa paglingkawas kondili unsaon pagsayaw taliwala sa gabunok nga ulan
Ang lunodpatay mong mga higala mahimong simpatiyang maunongong sungkod
sa pag-aginod mo lahos sa pagsulay ug balanosan
ning sumasalop nga kinabuhi...
Kugosa ang mga apo


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA

3.01.2013

mayo


Inyo ming gihagkan
sa buna,
sa baba,
hangtod sa abaga.
Apan sama sa gibuhat
ni Judas sa kalibotan...
Planado ang tanan.


-SAMANTHA D. LAGAR
Lahug, Sugbo