3.20.2013

Hangyo sa Babaye’ng Mubo’g Lupad


Abi mo kay ingon ani ako--
Ingon sa palad nga sinalikway--
Sa imo’ng tan-aw gitulisok mo,
Giwad-an mo ako ug kalipay.
Ug kung dili pa lang ako kabus,
Putli unta kini: ang kalag ko;
Kung wala pa lang ako gipugos,
Dili ko ibaligya’ng dungog ko.
Kinsa ka man nga mao’y mohukom?
Hiilhan mo ba’ng kaugalingon?
Mahikurat ‘nya ka sa kahilum,
Dagway mo nagpakaaron-ingnon.
     Tindogi ako’ng gitindogan 'nya,
     Tan-awon unsa’y sangputanan 'ta.


-NHEJZHEEN E.
USA