4.29.2013

ikis


Uno

Ahente sa kahangtoran,
Putli, walay utlanan.

Milungtad, nagpabilin
Lintunganay sa pamasin-basin.

Halandong tinubdan,
Balaang ilhanan.

Dagway sa katalagman,
Ang tibuok buhilaman.

Dili matugkad
Bung-aw nga mibukhad.

Dili masampit
Pangan nga gidapit.

Tanan higayon
Gibanlas sa baybayon.

Talisawop nga bituon
Way kahumanang kagabhion.

Tanan kamingaw
Usa lang ka panugnaw.

Sauna tipik ug kabahin
Karon dili na gani matawag nga salin.

Akong gisulayan og kapkap
Basin adunay mahikap.

O dakbayan sa kangitngit,
O biniyaan nga langit!

Diyotay nga pahit,
Ngipon nga mahait.

Tigbantay, tighipos
Sa takna sa pag-upos.

Tubig sa giuhaw,
Usa ka basong panghupaw.

Anghel o panuway,
Hatagi ko og lugway.

Isip timaan,
Isip timailhan.

Sa akong bukog ug panit,
Ikis ang ikulit.

Palihog ko sutaa
Ang akong pagkaana.

Palihog ko og susi
Sa akong bili.

Tinuod kong higala,
Lumulopyo sa tagohala.
Kauban, igsuon
Tigbuhat og lungon.
Tabyoga ang duyan
Sa buho nga pahulayan.

Hawan nga panimalay,
Awiti ko og laylay.


Dos

Iring-itom,
Akong nabagatan sa dalan,
Unsa ang mensahe nga imong giluom?

Samingbuak,
Lahilahi lagi ang akong panagway,
Sa mga bildo mong nangatagak?

Pangag nga hagdanan,
Ngano ang tanan butang
Aduna may kinutoban?

Ang hilom nga palibot nagpasabot,
Nagpasidaan,
Sa dili gayod mapugngan.
Ikis sa kahoy,
Tinglarag sa dahon.

Ikis sa panganod,
Nagdumili nga panahon.

Ikis sa mapa,
Lungon nga bulawanon.

Ikis sa pultahan,
Daotan nga tilimad-on.
Ikis sa mata,
Alimyon sa kamatayon.

Ang lamparilya
Nahutdan na og lana.

Wala nay maiwag nga kahayag
Ang mga aninipot sa garapa.

Kining ginhawa
Makalimtan lang
Sa usa ka pamilok.

Kining kinabuhia
Naghulat lang
Sa kataposang halok.


Tres

Ikaw ang ikis sa akong panumdoman.
Ang ikis sa akong galamhan.
Ang bala nga gikulitan
sa akong pangalan
nga nagpahipi sa nataran
aron banhigan ang akong kalibotan.

Ikaw ang ikis sa luna sa akong hunahuna.
Ang ikis sa kinahiladman
sa akong tawhanon nga simbahan.
Ang ikis sa haw-ang nga sam-ang
kon diin ako nagpiyong ug nagpamalandong
taliwala sa mga gumonhap
nga mikuyanap
sa akong pagkaanaa.


-CD BORDEN
Dakbayan sa Sugbo