4.01.2013

april fools


Matay pa guwapa

Nagbasol kong ikay naasawa
Kutikutihan tig-unya-unya

Lehirang mangitag sayop
Sa kama gaagmod hayop

Iuli ko kining singsing
Hastang higal kasingkasing

Ang sa mailad lang


-MEL MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA