8.12.2013

hubad sa matag adlaw nga pag-ampo ni san pedro calungsod


(Alang kang Padre Carmelo Diola, SSL)

San Pedro Calungsod, batan-ong migrante, estudyante, katekista,
misyonaryo, tiunay nga higala, martir, ikaw nagdasig kanamo sa
imong pagkasulundon sa panahon sa kalisod, pinaagi sa imong
katakos pagtudlo sa pagtoo taliwala sa pagdumot ug kaligutgot
ug upod sa imong gugma pagpaula sa imong dugo alang sa lakad
kamatuoran. Himoa ang among mga kasamok nga imoha na, ug
ipangaliyupo ug panalipdi kami atubangan sa trono sa kaaghop,
kaluoy ug grasya aron samtang mabatyagan namo ang pagtabang
sa langit, kami madasig pagpahayag ug pagbungat sa pagtulon-an
sa Diyos ug pagpuyo dinhi ning yuta. Amen.


-Hubad ni MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA