1.21.2013

balakisaw: balaanong senyor sto nino


Panalangini kaming tanang pinili tunayng sumusunod
kansang mga kasingkasing nag-uylap og nag-alintabong
dagaang sa nag-alimpuyong pagbati alang Kanimo.
Mga lunodpatay deboto nga nagluhod ug nagdupa
samtang nangaliyupo ug nangaliya sa Imong kaluoy ug gugma.
Upod naghambin og hilomong pagdilaab sa pagtoo sa among
paghalad sa sagrado mong Tiilan.
Dinhi ning alampoanan milagrohi kami sa imong grasya.
Taliwala sa mga pahina ning pangilaba gidala ang limbatianong
kahumot ug katam-is sa parnaso sa kahitas-an.
Bendisyoni ang among mga kalag aron
mahalangit sa gingharian sa Labawng Makagagahom uban Kanimo.


-MELJUN BATHALAD DESQUITADO ALLEGO
Quezon City, Pilipinas