1.07.2013

balakisaw: pagkabun-og pagkagabok pagtinga sa nasod


Gikulata gitamparos ni urakan SANDY ang habagatan-silangan.
Ang Nuweba York ug New Jersey nagkuray sa kakamig
ug kangitngit. Walay elektrisidad. Kulang ang gasolina.

Tapos na ang eleksiyon. Ang mga itom ug latino solid miboto
ni Obama. Ang Texas ug pipilang 30 estados gustong mobulag
sa federal gobyerno. Legal na ang marihuana sa Colorado
ug Washington. Si Heneral David Petraeus niluwat
sa katungdanan kay nasakpan nga adunay kerida.
Ang kontrabandong snow inanay mihaklap miyuhot
daw tiil sa iring banbanon sa Idaho Utah Wyoming Montana ug Dakota.
Gitakigan nanggahi ug dili makalihok ang nabun-og naglibog
nangluno ug hapit-na-mabangkaruta nga Amerika.

Girakrakan ang SANDY Hook Elementary School
Gitamaktamakan sa 4 ka mangangabayo sa katalagman
Garigormortis patighulog sa fiscal cliff.


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA