10.14.2012

panimpalad


Nganong iya mang ibaylo ang kuwatro sentos
nga bugti sa peso nga itaya sa tulo ka numero
sa tres sentos nga segurado?

Dili na unta siya magtagad pa nga maglingkod
magkig-estokada sa bulhot sa aso
gikan sa tinigol nga lumboy,
o ang iyang kalag ug lawas
nakigkarinyo pa sa kainit nga
nagdalit lamang kaniyag hanap nga
kinagilkil sa iyang bolsa.

Apan pila na ba ka bag-ong tuig
ang minglabay?
Patay ang mga dunggan
ug bulhog ang mga kalimutaw
sa mga gituohan niyang maminaw
ug motan-aw. Karon padayon
ang iyang pagsalig sa panimpalad sa
niwang niyang peso.


-JON SAGUBAN
Dakbayan sa Iligan