10.31.2012

paminaw sa kadiyot


Gusto kong mobukwas
sa hinayhay sa inyong nataran,
apil na kadtong mga hinayhay 
nga nahulog sa yuta,
imo lang gipasagdan
kay nabulit na sa mansa sa lapok,

Ug kon imong itugot,
pug-an ko na sa akong mga gakos,
simhuton matag sidsid,
memoryahon imong baho,
pil-on kog usab,
hinayon paglatay akong mga kamot
aron dili makum-ot.


-JIN GARCIANO
Dakbayan sa Sugbo