8.25.2012

mga uhong sa agosto


...nahibulong kaayo ako sa talagsaong
pagpanubol sa mga duwendeng payong
katap ning mga bungdo sa mga sulom hulmigas
ug aliling---

...daw ihas nga mga tisas nga gipang-ugbok
sa mga ap-apong pisara sa tulonghaan
ning nangihing Kamot nga nagdibuho sa mga buntag
sa Agosto---

...ah tanghaga o gumonhap da king paghugpa
sa nagkulukabildong silay sa mga takna
tadlas o lagbas sa libo ka mapangutan-ong tiktak
sa gutling---

...ngano ngano ba ugod nga dinhi ning mga moto
naghula-hula man king mga inanong ugis
inigpangalibwag sa mga diyoling yamog sa banagbanag
sa Agosto?---

...sahi sa pagpanurok sa mga lunhawng pinugas
nga gisabod sa nanagtuktugaok nga mga uma
sa kinaiyahan sama sa mga bungag-singot niining
Iyang aping---

...kayha king nagtinabuylog nga Dakong Pangukit
nga nanampiling karon sa tamboanan ning mga mata
dili gayod masabtan ni matugkad ning nanagpayong
nga mga Uhong sa Agosto---


-MELQUIADES MAAMBONG ALLEGO, JR., MD
Palm Harbor, Florida, USA