8.19.2012

ODA NGADTO NI ROGER VILLEGAS LACTAO*


ania king balakawit
atong idug-ab ug imnon

alang sa mga bituon

aron mataptapan kadtong
kanhing gigisi mong langit

sa leyendang kabatan-on


*Barkada ug kahindog nilang Resil Mojares, Junne
Canizares, Manuel Satorre, Ricardo Baladjay,
Teofy del Mar ug Ricardo Patalinhug.


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, JR., MD
Palm Harbor, Florida, USA