8.31.2012

Ila


Dili ko gihapon itutho sa kawanangan
ang alom sa akong dila
bisan kini migimaw na taliwala sa iyang alaran.

Ako gihapon kining laylayon 
ug amumahan
uban sa taghoy sa akong alimpulo
ug sitsit sa akong tampihakan.


-JANN DAINVER MARAVILLA
Clarin, Misamis Occidental