9.02.2012

saxophone sa tungang gabii


Huypon ko kini...
        Samtang aduna pay hangin
        King gaalindasayng saloma---
        Samtang aduna pay alak
        Ang mga kopita
        Sa nag-inusarang pagtagay

Huypon ko kini...
        Kay buot kong pahilakon
        King negligee nga kagabhion---
        Kay buot kong ipabati
        Ang mga pangindahay
        Sa nangluod nga salimuang

Huypon ko kini...
        Aron ihagawhaw ko kanimo
        King halandumong sonata---
        Aron adunay mga pangagho
        Nga mahisalaag  magkinto
        Taliwala kanato sa tago


-MELJUN BATHALAD DESQUITADO ALLEGO
 Manila, Pilipinas