9.27.2012

balakisaw: moon river shadow of your smile love story


Ang 84 ka tuig nga bulan natagak nagbitay
sa sapa nga unya nihunong na pagdagayday
sa teyatromusika sa branson missouri

Sa imong pahiyom ang nagtuxedong anino
dili na gyod modibuho sa akong mga damgo
dili na manago sa plakang banagbanag

Ug ang sugilanon sa atong gilaylayng gugma
nailo sa iyang almoneyong sinugdanan:
       : 1927---Septiyembre 26, 2012


-MELANEE SONRISA DESQUITADO ALLEGO
Mall of Asia Complex
Pasay City, Philippines