9.12.2012

hangtod karon ang kasing sa pagkabata sa putat nagpabiling gatuyok ning handurawan sa palm harbor


(Alang kanilang mga taligngan ug kadula: Dr. Crisanto "Biyas"
Gallarde, Omok Talaugon, Guming Noro,
Dodo Arnado ug Monsenyor
Jose Montecillo)


gatuyoktuyok
nagtuyoktuyoktuyok
gatuyoktuyok


-MELQUIADITOY M. ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA