9.24.2012

ihalad ko sa mga diyosa


nga napagtong sa kainit sa Adlaw,
nagay-ot ang panit sa pagbugwal sa yuta
nga gituboan sa sentabos
nga mga dahon ug bunga,

sa hulyon sa mga titik
sa pagdayeg, giugom
sa nag-alibasol kong utok,
paghunahuna kanus-a sila mahaw-as
gikan sa tunglo sa mga singot
nga mikunsad sa ilang mga palad,

karon, ania ang pagdahom
nga matawo pag-usab ang ginatos
ka manunubos nga moputol-putol
sa nagtumpil nilang mga krus.


-JON SAGUBAN
Dakbayan sa Iligan