12.04.2012

ang mga banhaang amang


Sa kan-anan sa Gaisano
Pagsugod hilom pa kaayo
Sa dihang panagkukabildohay mibuwelo
Miandar usab ang kasaba--
Sa mga amang nagpahaba.

Walay migawas nga mga pulong
Sa ilang mga baba
Apan pwerteng banhaa
Sa ubang tawo, kasaba nagpahilaba.

Morag mga langgam
Nga nanaglumbaanay sa paglamlam
Sa pag-ilog sa ilang mga pagkaon
Daw chicharon nagsaba sa kagumkom.

Morag nga Koryanong nangagi
Dili masabtan ang mga gipanulti
Nanagsinyas sa mga kamot
Inubanan sa mga sinyas, hala bulhot.

Lahi man sila, ayaw nag pagbagutbot
Nagkinahanglan nalang silag pagsabot
Sila atong mga igsoon
Nga gihikawan sa mga tingog bulawanon.

Apan maayo pa sila kay
Dili nila madungog ang mga
Pamalikas sa mga tampalasan
Ang mga sakit nga pulong
Ug pagbiay-biay sa uban.

Maayo pa sila, bulahan
Ang mga banhaang amang
O, sila ang mga gihikawan sa tingog
Apan dili angayang hiwakan sa pagsabot.


-RANULFO L. VISAYA JR.
Mandaue City, Cebu