12.30.2012

saksi siya sa akong pag-inusara


kamingaw sa payag
samtang ako nag-inusara
apuro sa espeho
dili gyod mahimutang

ang haguros sa hangin
ang hinungdan sa pagdahunog ning
akong mga dunggan.
dia pay init sa adlaw
hastang pagkasakita.

ug sa dihang namatikdan ko,
hilom ang palibot.
way bisan usa ang naggimok-gimok
ni ngit-ngit na ang palibot.
daghan nag galupad-lupad nga mga aninipot.

hilom..

milakaw ako..

wa ko damha,ang akong nakita
sa dihang mikalit ug patigbabaw
sa akong duha ka mga mata.
ang babaye nga pwerteng pagkagwapaha.

ako midagan. padu'ng sa akong higdaanan
hulbot ning mga kabtangan
ug misuwat "saksi siya sa akong pag inusara"


-RHONEL S. ALBIOS
Bakilid, Mandaue Ciy