11.06.2012

daman


Gipugos ko akong mga mata--

Piyong...
                        apan kutoy!
         Piyong...
                                  apan kutoy!
                   Piyong...
                                          apan kutoy!

                              Piyong...
                              Piyong...
                              Piyong...

Usa ka daman mipukaw sa banagbanag,
Ay, kaguol sa kaldero sulod sa akong tiyan.


-JON SAGUBAN
Dakbayan sa Iligan