5.12.2011

ang napulo ka sugo sa kagabhion


1. Pangitaa ko sa suok sa bar.
2. Hubogon nato ang kagabhion.
3. Dad-a ko sa imong lawak.
4. Huboon ta atong mga kalag.
5. Ligoon ta atong kahimatngon.
6. Pantasya ipadayon sa kama.
7. Painiton sa mga haplos usag-usa.
8. Mapa himoon sa mga halok.
9. Padungga ko sa katam-is sa dugos.
10. Iyarok kopa sa kinabuhi.

--CHRIS CASTROL
Dakbayan sa Sugbo