10.15.2011

Yamo


Uno

"Know thyself? If I knew myself I'd run away."
- Goethe


Aron mahuman,
Atong sugdan:

Ang suga palonga,
Ang mata piyonga.

Sa damgo hiposa
Ang awop nga musa.

Dakpa ang takulahaw
Sa dili pa kini mahanaw.

Inubanan sa tigmo,
Kinuyogan sa yamo.


Kon ngitngit ang palibot,
Wala pa kita makasabot.

Kon puno sa paghandom,
Ang kahilom modumdom.

Kon dili na mobalik,
Pangutan-a ang pilik-pilik.

Kon atong mabagatan,
Dali ra makalimtan.

Atong sugdan
Aron mahuman.


Tanan nagkalayo,
Tanan nagkaduol.

Usahay hait,
Usahay pod habol.

Karon nangaugdaw,
Taodtaod mag-umido.

Dili puydi puniton,
Apan puydi kuhaon.


Ang tubag anaa sa pangutana,
Ang pangutana anaa sa tubag.

Kon atong balihon
Nag-atubang lang gihapon.

Adunay miagik-ik, adunay naguol,
Adunay nasaag, adunay nakatuod,
Adunay natulog, adunay nagmata,
Adunay nakahibalo
nga silang tanan usa.


Ang kabugason sa kabuntagon
Atong gitayhop aron mapalong,

Sa kilumkilom atong gisulod
Ang mata sa dagom.

Karon nga atong natukob
Ang paon sa yamo:

Unsa atong nadunggan?
Unsa atong napalgan?
Ngano kita
misutoy man og dagan?Dos

Kay wala lagi takob,
Unsaon man pag-abli?

Kay wala lagi kuptanan,
Unsaon man pagkupot?

Kay wala lagi bentana,
Unsaon man pagdungaw?

Kay wala lagi pultahan,
Unsaon man pagsulod?


Kon atong hinumdoman,
Dili nato mahinumdoman.

Kon atong mahinumdoman,
Dili pod nato mapanganlan.

Sa tumoy sa dila nagkumpayot,
Dili matagak
bisan unsaon pa og labnot.

Ang kahilom, ang kamingaw,
Ang yamo mopatigbabaw.Tres

alang kang Erik Tuban

Dinhi dapit ang kamatuoran
naghukas. Misilaob sa atong
alimpatakan ug kaunoran
ang mibuthong kalayo sa dakong

daob nga nag-gumikan sa mingaw
ug hawan nga luna sa panumdoman.
Ang yamo nabuslot ug mihungaw
ang gihikaw nga tanghaga. Dayon

Miabot sa mga bituon ang
atong panghunahuna. Gasamog
ang tanan titik nga nangabuang
Ug sila sa atong utok midumog.

Unya ang pulong nahimong balak,
Human ang balak nahimong bulak.


-DR. MELVIN CORTEZ
Sunny Hills, Talamban, Dakbayan sa Sugbo