1.08.2014

paglawig

bangka - balak bisaya - balakista

miabot ang takna nga siya palargahon
mobiya sa asawag anak, ginikanan ug igsoon;
panamilit nga puno sa kahingawa ug kamingaw,
apan agwanta lang ang tambal sa matag adlaw.

para nila, grasya na kaayo ang makasakay
aron sa ingon ang pamilya dili kaayo magkagidlay;
mao nga ilang giatubang ang mga hagit sa kabudlay,
para makatagamtam ang nahabilin panalagsa og kahayahay.

dili sayon ang gipili nila nga matang sa kinabuhi
paningkamot, unos ug balod
taliwala sa lawod nagpakabuhi;
giantos ang tanan para mahaw-as sa kawad-on,
ang buhing kadasig mao ang:
ampo, gugma
pagtuo ug paglaom


(Kining maong balak sinuwat ni Iris Odever. Pangandoy niya ang makasuwat og balak alang sa sunod nga henerasyon.)