4.01.2016

nganong mopadayon ang balakista sa ikalimang tuigsa kapin lima ka tuig
nga pagpatik og mga batan-ong balak
nahimong hingkod ang balakista
sa pagtuki sa nagkalain-laing bulok
sa balak nga ipadala sa mga batan-ong
nangandoyng mahimong magbabalak

ayawg igsapayan
nga usahay ang batan-ong balak
dili makabarog sa iyaha sanglit
gihimo kining iyang unang lakang
aron siya madasig sa pagpadayon og lakaw
aron makaabot unya
sa bangaw sa pamalak

sa mosunod nga mga semana, buwan, tuig
human karong ikalimang tuig
mapuno na unya kining balakista
og mas daghang mga balak
sa mga batan-ong magbabalak
nga kamao nang mogama
og hingkod nga mga balak

'buhi ang balak!'

-piero aldaya
dakbayan sa sugbo