4.17.2011

Malakanyang


Nagsugod na ang ikatulong hugna
sa kalibotanhong gubat
Imong madungog ang kamingaw
nga kalit nangagusbat

Ang batang gipanggutom
midakong hakob ug hangol
Sa gahom nga gihikaw
daghan hinuon ang nangaangol

Gibaid na og anam-anam
ang mga hinagiban
Naguhayguhay ang gabok nga panaptong
simbolo sa Pilipinas nga gisunggaban

Kining nasod sa mga sinyalan
salbahis ug kawatan
Dili na mabakwi mahait nga pulong
ilahang naluwatan

Usa ka milyong mata nagtan-aw
nagtago sa kangitngit
Usa ka milyong tingog
nagsiyagit apan yungit

Nagtanom kita sa yuta
og binhi sa kaligutgot
Gidaro, giani
ang miturok nga kalagot

Dahong laya,
prutas nga pait
Ibuka ang baba
sa bakak nga gihungit!

Pili lang undong:
Simbahan o Presohan?
Matod nila
"dakong binuang ang sayaw sa kadalanan"

Malipayon pa kaha ang takna
inigsubang sa adlaw?
Unya nganong nag-antos man
ang tigulang nga kabaw?
Kanus-a man gayod
makita ang kahayag?
Unya na ba
kon sunogon na nato ang payag?

--KOMANDER ROBOT
Jolo, Sulu