4.27.2011

pagkawhat

Luyo sa mga bungtod ug lasang
gihadot sa huyuhoy ang haganas sa imong ginhawa
ang dag-om sa panganod nagpaila sa kilumkilom sa imong mga mata
akong dughan milayat padulong sa langit ug nagmugnag dugdog

apan gilingi ko ang kasadpan,
ang bidlisiw sa adlaw nagdagkot sa paglaom nga ikaw ako pang maabtan

Busa akong gidali ug suong ang lasang ug gibaktas ang bungtod
buot kong bitaron ang kataposang panid sa
kahayag nga unta mopukaw sa gaduka mo nang
kahimatngon

apan ang adlaw sa dayon nang nanghipos
ug sa akong pag-abot

uhawi na ang tanan
ikaw nakigdug na sa kangitngit sa dayon nimong pagkatug

mas milagubo ang dugdog
mas miitom ang dag-om
ug sa akong mga mata mitubod ang ulan

--JESSREL GILBUENA
Sta. Fe, Isla sa Bantayan