6.29.2011

nag-away


Buang! misyagit iyang inahan, Tigulang na ka, ayaw pag-ingon ana!

Apan gusto kong mobalik sa imong tiyan, mipasabot ang lalaki, Ug ang bugtong pamaagi mao ang pagpasok balik sa imong kinatawo.

Yabag! mitiyabaw iyang inahan, Bantay lang gyod ka kon moabot na imong amahan!

Apan wala na akong amahan, mihilak ang lalaki, Mibalik na og sulod sa tagoangkan ni Lola.

--CD Borden
Mabolo, Dakbayan sa Sugbo