6.24.2011

tunglo


unta imong dugo mohubas
kon makakita ka kanako
imong dila imong matulon
kon makigtabi ka kanako

unta imong ilong mawagtangag buho
imong mata dili na mobuka
unta imong mga tiil magsalimuang
ang tuo motikang sa wala
ang wala motikang sa tuo

unta tuk-on ka sa imong mga kamot
kambrason ka sa imong mga kuko
paakon ka sa imong mga ngipon

unta imong kasingkasing mohunong sa pagpitik
ang imong ulo mapuno kanako kanako kanako
hangtod ang imong ulo mobuto

--CD BORDEN
Juan Seno, Mabolo, Cebu City