8.31.2011

asoy sa unano


(alang sa politiko nakong amigo)

taas unta ning balaka
buot makig-indig sa imong gitas-on
apan pilion kong paduk-on ka
aron imong masabtan
naa sa imong ubos
kami

naghangad nimo.

--PIERO ALDAYA
Carcar, Sugbo