8.04.2011

pagkaawas


nakaplagan ko ang binuhat
kansang kalipay hamabaw
kabuthonon ang akong gibati
ug kaniya akong giyagyag
inanay siyang napuno
hinay-hinay ug hapit ng mahipihip
gisukod ko ang iyang pagbati
sa saktong sukdanan
aron di mausik kon masobrahan
apan wa ko mabantayi
sa punay kong sukod-sukod
akong pagbati nahutdan
ug siya naawasan

--GEE FAMILGAN
Argao, Sugbo