9.12.2011

balak sa sista


(sa ikasiyam nga buwan sa balakista)

nag-estambay lang siya
ibabaw sa lantay, naghuwat
kinsay mohiram
sa iyang gikurbadang hawak.

sa higayong may mosampit
sa iyang ngalan,
mosabak sa iyang lawas,
mokuskos sa iyang kuwerdas,
anha pa siya mopaambit
sa iyang gitagong musika.

usahay bugnaw siya sa dunggan
apan may higayong siya alingugngog
kay nag-agad lamang siya
kinsa ang naggunit,
naggamit niya.

ang iyang birtud
mohatag og kahigayonan
sa tanang gustong mopaambit
sa ilang tagsa-tagsang abilidad
pinaagi sa pagkuskos
sa iyang kuwerdas.

wala siyay gahom
nga motagik
sa iyang kaugalingong piyesa.

--PIERO ALDAYA
Carcar, Sugbo