9.09.2011

bulan


wa lang siguro nimo hikit-i, apan ako kadtong hilomon nga bulan nga miambit sa imong pagtikawtikaw, mitimbaya ug mitutok nga masinahon dihang imong hugtanon nga gipadayag ang timgas mong kaanyag sa kalibotan. ako kadtong malamdagong mipabadlis sa kahayag ug mihiwa sa imong pagpangaliya. wa lang ka masayod kay sa imong pagtando diri kanako, sa way pagpamilok, tuy-od mo nang gigasa ang imong himungaya ngadto sa baybayon. sa matag bag-id ug kiay sa takna, masinahon ako nga misaksi sa hinayhinay nga sinukliay sa kabubut-on. ang kada tikang sa tanyag giisip ko na nga kabahin sa imong kinatibuk-an. ug si kinsa man ako nga mokuwestyon sa kamas sa imong kabig? ako nga nagpahipi lamang ug nagpaabot nga gakson sa gahom sa pagdamgo? ug lurat nga naghuwat nga lilion sa lamat sa usa ka linalang? dugay ko nang gidawat ang kaangayan ug nakaamgo na ako sa kaakohan. igo na alang kanako ang higayon nga sa panagsa, lumsan mo ako sa kinawat nga katahom.

--MARCELITO NARVASA
Sibulan, Negros Oriental