9.15.2011

pag-inusara


ang imahe sa usa ka laking gaunay-unayg himas
sa iya samtang gatutok sa duha ka tawong nahiusa
diha sa tumang himaya, panit sa panit, singot sa singot,
kay usa ka imahe sa

pag-inusara.

--GRATIAN PAUL TIDOR
Dakbayan sa Dipolog