11.25.2011

AUBADE: HARANA SA KAADLAWON


(Hubad sa Aubade ni Philip Larkin) 

Ako gabuhat sa tibuok adlaw
sa gabii nahimong katungang hubog
Napagmata sa alas kuwarto punto
sa waytimik kadulom ako nagtutok
Unya sa inanay ang mga sidsid
sa kurtina nanamkon og kahayag


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA