11.19.2011

Mangga


Lisod dil-an
ang ginadili,
labi nang hubag
nga mangga nga naa
sa punoan ni Inday Eba. Nabuyod
akong panan-aw sa tumang kalunhaw
anang bambang bunga. Gidughit nako
ang mangga ug gisalo nako, aron di madaot
ang iyang kadasok. Gihinay gyod nakog panit
aron tibuok lang gihapon ang unod, ug gihiwa sa
kutsilyo gikan sa ibabaw padalus-os sa ubos, dayon
gidildil nako sa asin ug tuyo nga akong nakiriw sa su'd
sa iyang kusina. Gidimdim gyod nako ang lasa, ug
gasagol ang kaaslom ug kaparat sa akong dila.
Kada pisa nga hiniwa gikibkib ko ug gisupsup
puyra ang lubas kay pait. Kay morag bitin
kining makadiyot nga pista, mipiyong ko
aron tipigan ang kalami ning kalapasan.


--OTENCIO B. MAUTGANAN JR.
Apovel Subdivision, Cagayan de Oro City