11.13.2011

Pabukal


Hagoka ang akong garay,
Huyang ang pagkahan-ay.
Naaghat ka sa pangindahay,
Kaugalingong balak ikaw magpanday.

Natandog ka sa akong balak,
Gikuptan Ikaw ug giagak.
Mibarog ka ug nangandak,
Mas maayo kang magbabalak.

Di ko igsapayan nga sawayon,
Mga pagdayeg dili mahinungdanon.
Sa paggaray ako mopadayon,
Tinukmod ning kalag kong mamugnaon.

Mga balak kanunay kong bitbit,
Kalipay ko ang pagpaambit.
Pangandoy ko nga kabugnaw mo malaknit,
Kamamugnaon mo mobukal, moinit.

Duol kamong mga malipayon ug magul-anon,
Mga gilaayan ug mga madasigon
Ipabuhagay tinagoang mga pagbati,
kalipay, kaguol , kahigwaos, kalami.

Kaamgohan atong ablihan,
Kalag atong buhian.
Ihurot tang kusog sa atong galamhan,
Tibuok kalibotan atong balakan.


--ALAN K. CAÑA
Ward 4, Poblacion Minglanilla, Cebu