6.16.2012

gusto kang mamahimong desente kompleto molungtad dimalimtan nga magbabalak?


labing menos sinati o suhito ka sa pinulongan mas bintaha kon agalon ka sa mga
pulong hanas ug batid sa ilang kahulogan ug kagamitan (nuances) mait-on nga
maniniid maukiton mausisahon makatagik bisag unsang makatukbil sa balatian
bersatilyo balakero tabunok og handurawan (dili mabaw superpisyal taphaw nga
magbalakbalak) basasulatbasasulatbalak sulatbasasulatbasabalak amen


-melquiadito maambong allego, md
palm harbor, florida, usa