6.19.2012

naghidlaw kanimo


Sa kanunay na lang ba
ako maaplohar
sa matag kahig ug kunday
sa imong dila, nga ni bisan kas-a,
sulod sa akong ginhawaan
wa magpahamtang nako
og tumang pagkakaplag
sa diyamante sa imong kawayan
daw lang mag-amagan.

Diin ko man kini
pangalapon karon
nga dili man kini
sama sa mga gamot ug dahon
nga mohupay og mga balatian ug kagutom.

Sa unsa na lamang nga paagi ko
haployon kining ngabil ko
nga naghubaw sa kadag-om,
ug sa mga gititib
nagpaabot kong 
mga ngipon?


-JANN DAINVER MARAVILLA
Clarin, Misamis Occidental